Zgłoszenie Na Szkolenie Z Zakresu Wymagań FSC® I PEFC

Zgłoszenie Na Szkolenie Z Zakresu Wymagań FSC® I PEFC

DESCARGAR PDF


Zgłoszenie na szkolenie z zakresu wymagań FSC® i PEFC
Poznań, 20-21 kwietnia 2021r.
Dane do faktury VAT:
Nazwa firmy: 
Adres rejestracji firmy: 
NIP: 
Adres e-mail do przesłania faktury: 
Lista osób zgłaszanych na szkolenie:
Imię i nazwisko: ; Numer telefonu: ; Adres e-mail: 
Udział w szkoleniu: 20.04.2021r.
Udział w szkoleniu: 21.04.2021r.
Obiadokolacja 20.04.2021r.
FSC grupa początkująca
FSC grupa zaawansowana
Grupa FSC Controlled Wood (FSC CW)
Grupa PEFC
Zgłoszona osoba będzie uczestniczyć w obiadokolacji
Czy zgłoszona osoba będzie korzystać z noclegu* w hotelu ILONN Hotel
Poznań**** http://ilonnhotel.pl
ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań? 19/20 kwietnia; 20/21
kwietnia; 21/22 kwietnia
Imię i nazwisko: ; Numer telefonu: ; Adres e-mail: 
Udział w szkoleniu: 20.04.2021r.
Udział w szkoleniu: 21.04.2021r.
Obiadokolacja 20.04.2021r.
FSC grupa początkująca
FSC grupa zaawansowana
Grupa FSC Controlled Wood (FSC CW)
Grupa PEFC
Zgłoszona osoba będzie uczestniczyć w obiadokolacji
Czy zgłoszona osoba będzie korzystać z noclegu* w hotelu ILONN Hotel
Poznań**** http://ilonnhotel.pl
ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań? 19/20 kwietnia; 20/21
kwietnia; 21/22 kwietnia
Imię i nazwisko: ; Numer telefonu: ; Adres e-mail: 
Udział w szkoleniu: 20.04.2021r.
Udział w szkoleniu: 21.04.2021r.
Obiadokolacja 20.04.2021r.
FSC grupa początkująca
FSC grupa zaawansowana
Grupa FSC Controlled Wood (FSC CW)
Grupa PEFC
Zgłoszona osoba będzie uczestniczyć w obiadokolacji
Czy zgłoszona osoba będzie korzystać z noclegu* w hotelu ILONN Hotel
Poznań**** http://ilonnhotel.pl
ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań? 19/20 kwietnia; 20/21
kwietnia; 21/22 kwietnia
*RINA Poland pokrywa koszt jednego noclegu w pokoju jednoosobowym ze
śniadaniem, dla uczestników zgłoszonych na dwa dni szkolenia, w
przypadku potrzeby zarezerwowania większej liczby noclegów, będą one
doliczone do kosztu szkolenia. Koszt dodatkowego noclegu wynosi 230zł
+23% VAT
Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail:
[email protected]
do 6 kwietnia 2021r.
Koszt udziału w szkoleniu:
Koszt udziału w jednym dniu szkolenia (20 lub 21 kwietnia)
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (20 i 21 kwietnia) obejmuje
koszt jednego noclegu w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem w
hotelu ILONN Hotel Poznań
Cena jednostkowa
800zł netto
1 500zł netto
Cena jednostkowa dla firm posiadających certyfikat wydany przez RINA
oraz dla firm, które zarejestrują na szkolenie przynajmniej 2
uczestników
650zł netto
1 300zł netto
Cena szkolenia obejmuje poczęstunek w trakcie szkolenia, lunch oraz
obiadokolację pierwszego dnia szkolenia. Koszty parkingu pokrywa RINA
Poland. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji
papierowej w dniu szkolenia.
Płatności należy dokonać przed szkoleniem na podstawie wystawionej
faktury VAT, na rachunek wskazany na fakturze podając numer faktury i
informację, iż jest to płatność za szkolenie.
Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:
Joanna Kurowska tel. +48 698 400 352; e-mail [email protected]
RINA Poland zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zwrotu
całości kosztów szkolenia zarejestrowanym uczestnikom szkolenia,
którzy dokonali płatności, w przypadku wprowadzenia nowych restrykcji
na terenie Polski w związku z pandemią, uniemożliwiających
przeprowadzenie szkolenia.
RINA Poland Sp. z o.o. | Ul. Na Stoku 46 - 80-874 Gdańsk - Polska |
NIP PL8512927827 | KRS 0000239363
Oddział w Katowicach odpowiedzialny za certyfikację FSC i PEFC:
RINA Poland Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 29 p.A. 10.16/17 | 40-085
Katowice Tel. +48 698 400 352 | e-mail: [email protected]
Numery licencji FSC® - FSC® A000532; PEFC – PEFC18-41-51