Załącznik Nr 22 ………………………………………… Pieczęć Wykonawcy Opis Wymagań Technicznoeksploatacyjnych

Załącznik Nr 22 ………………………………………… Pieczęć Wykonawcy Opis Wymagań Technicznoeksploatacyjnych

DESCARGAR PDF

Załącznik nr 2.2
…………………………………………..
Pieczęć wykonawcy
Opis wymagań techniczno-eksploatacyjnych
Inkubator transportowy z wyposażeniem do transportu karetką
Lp.
Opis
Spełnienie wymogu
Uwagi
1.
Producent
Podać
2.
Nazwa i typ
Podać
3.
Kraj pochodzenia
Podać
4.
Rok produkcji
2013
5.
Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
TAK
dołączyć kopię
6.
Deklaracja zgodności CE
TAK
dołączyć kopię
1. Inkubator PARAMETRY OGÓLNE
1.1
Inkubator przeznaczony do transportu wewnętrznego i zewnętrznego
noworodków
TAK
1.2
Inkubator o stabilnej konstrukcji zawiera:
- kapsułę transportową, w której umieszczony jest noworodek – waga
kapsuły max. 35kg,
- moduł zasilania elektrycznego i w gazy medyczne,
- wyposażenie do podtrzymania i kontroli funkcji życiowych noworodka
według spisu podanego w rozdziale wyposażenie.
TAK
1.3
Kapsuła transportowa jest mocowana do modułu zasilającego w sposób
rozłączny bez użycia narzędzi.
TAK
1.4
Kapsuła transportowa wraz z modułem zasilania gazowego i elektrycznego
jest mocowana do platformy nośnej w sposób stabilny, gwarantujący
bezpieczeństwo. (Nie dopuszcza się mocowania za pomocą pasków).
TAK
1.5
Platforma nośna jest mocowana do wózka jezdnego w sposób rozłączny
gwarantujący bezpieczeństwo,
TAK
2. KAPSUŁA TRANSPORTOWA INKUBATORA Z MODUŁEM ZASILANIA
2.1
Konstrukcja kopuły dwuścienna
TAK
2.2
Kopuła zapewnia dobrą widoczność noworodka z czterech stron
TAK
2.3
Płyta czołowa kopuły otwierana
TAK
2.4
Otwory manipulacyjne rozmieszczone z trzech stron inkubatora min 5
otworów
TAK
2.5
Zamknięcia otworów manipulacyjnych
- mankiety irysowe
- drzwiczki
TAK
2.6
Leże noworodka wysuwane na bok inkubatora na odległość zapewniającą
możliwość intubacji noworodka.
TAK
2.7
Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora max. 47dB
TAK
3. WYPOSAŻENIE KAPSUŁY TRANSPORTOWEJ:
3.1.
- wbudowany elektroniczny układ regulacji temperatury,
TAK
3.2
- układ nawilżania,
TAK
3.3
- wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą
inkubatora z układem alarmów przekroczenia nastawionej granicy
stężenia O2.
TAK
3.4
- lampa oświetlająca wnętrze,
TAK
3.5
- słupek do mocowania osprzętu np. pompy infuzyjnej
TAK
3.6
- materacyk dla noworodka,
TAK
3.7
- miernik temperatury skóry noworodka
TAK
3.8
- filtr wejściowy powietrza z możliwością łatwej wymiany,
TAK
3.9
Wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo
TAK
4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE INKUBATORA
4.1
- akumulator własny wbudowany w module zasilania,12V min 60 min
TAK
4.2
zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowana ładowarką 230V, 50 HZ
TAK
4.3
kabel zasilający do akumulatora samochodowego
TAK
4.4
zasilanie akumulatorowe kapsuły transportowej na okres rozłączenia od
modułu zasilania min. 12min.
TAK
4.5
Zasilanie zewnętrzne DC 12V np.: z akumulatora samochodowego
TAK
5. ALARMY
5.1
Alarm akustyczny i optyczny
TAK
5.2
Alarm przekroczenia nastawionej temperatury
TAK
5.3
Alarm spadku napięcia zasilającego
TAK
5.4
Alarm przekroczenia stężenia tlenu
TAK
5.5
Aktywacja alarmu przekroczenia temperatury powoduje wyłączenie układu
grzewczego.
5.6
Alarm mierzonej temperatury na skórze
TAK
6. WYPOSAŻENIE
6.1
Butla z tlenem – 2 litrowa 1szt. – kompatybilna z butlą posiadanę
przez Zamawiającego
TAK
6.2
Butla z powietrzem – 2 litrowa 1szt. . – kompatybilna z butlą
posiadanę przez Zamawiającego
TAK
6.3
Reduktor do butli tlenowej z szybkozłączką z możliwością stosowania
tlenoterapii 1 szt
TAK
6.4
Reduktor do butli powietrznej z szybkozłączką 1 szt
TAK
6.5
Konwerter 230V AC/12V DC 1 szt.
TAK
6.6
Nawilżacz do respiratora z układem automatycznej regulacji
temperatury, mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej
TAK
7. RESPIRATOR
7.1
- respirator transportowy, mocowany w sposób rozłączny do platformy
nośnej lub inkubatora przystosowany dla noworodków o wadze od 500g do
6kg
TAK
7.2
Wymiary respiratora długość x wysokość x szerokość
podać
7.3
Waga respiratora
podać
7.4
Manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych
TAK
7.5
Respirator przenośny o zwartej konstrukcji
TAK
7.6
Zasilanie gazowe tlen i powietrze
TAK
7.7
Respirator zapewnia prowadzenie wentylacji w trybie: IMV IPPV CPAP
TAK
Parametry oddechowe
7.8
Stężenie tlenu – płynna regulacja
TAK
7.9
Czas wdechu od 0,2 sek .
TAK
7.10
Czas wydechu od 0,3 sek.
TAK
7.11
Ciśnienie w drogach oddechowych
TAK
712
PEEP/CPAP
TAK
7.13
Gniazdo zasilania 12V DC min.1szt. na platformie nośnej
TAK
8. SSAK
8.1
- ssak z własnym akumulatorem mocowany w sposób rozłączny do platformy
nośnej
TAK
8.2
Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym , prądem zmiennym.
TAK
8.3
Ładowarka akumulatora
TAK
8.4
Zbiornik wielokrotnego użytku
TAK
8.5
Regulacja podciśnienia 0-500 mmHg
TAK
8.6
Wydajność regulowana
TAK
8.7
Układ odcinający przy przepełnieniu
TAK
8.8
Filtr bakteryjny
TAK
8.9
Wskaźnik naładowania akumulatora
TAK
8.10
Zbiornik jednorazowy 2 szt.
TAK
8.11
Filtr do ssaka 2 szt
TAK
8.12
Wąż ssący min. 150 cm
TAK
8.13
Łącznik do węża ssania 2 szt.
TAK
9. MONITOR
9.1
- monitor transportowy, mocowany w sposób rozłączny zapewniający
regulację w płaszczyźnie poziomej (obrót) do platformy nośnej lub
inkubatora
TAK
9.2
Monitor do pomiaru SpO2, NIBP, EKG i Temperatury, wyposażony w wygodny
uchwyt do przenoszenia aparatu
TAK
opisać
9.3
Monitor zasilany z sieci 230 V i wewnętrznych akumulatorów przez min.
18 minut
TAK
podać
9.4
- pomiar SpO2 w zakresie 0 - 100 %
TAK
podać
9.5
- pomiar tętna w zakresie 25 - 250 ud/min
TAK
podać
9.6
- pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) w zakresie 30-250
mmHg
TAK
podać
9.7
- pomiar EKG w zakresie 20-300 bpm
Możliwość monitorowania 3 odprowadzeń.
TAK
podać
9.8
- pomiar temperatury w zakresie 15-45 oC.
Dokładność ±0.1 oC.
TAK
podać
9.9
- wyświetlanie pletyzmogramu;
- wyświetlanie wartości cyfrowej SpO2, pulsu, NIBP i Temperatury
- wyposażony w zapis trendów min 120 godzin.
TAK
TAK
TAK
9.10
Alarmy akustyczne i optyczne monitorowanych parametrów
TAK
9.11
Kolorowy wyświetlacz LCD min. 7”
TAK
Podać
9.12
Waga urządzenia z bateriami ≤ 3,5kg
TAK
Podać
10. WÓZEK JEZDNY (TRANSPORTER)
10.1
Rok produkcji 2013, marka model
TAK
Podać
10.2
z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i
rozładunek transportera do/z ambulansu;
TAK
Podać
10.3
z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z platformą nośną
opisaną w pkt. 1.2;
TAK
Podać
10.4
regulacja wysokości w min sześciu poziomach;
TAK
Podać
10.5
możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na
min 3 poziomach pochylenia);
TAK
Podać
10.6
wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360
stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez
1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do
jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach
zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na
otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm);
TAK
Podać
10.7
min. dwa kółka wyposażone w hamulce
TAK
Podać
10.8
system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami
PN EN 1789 i kompatybilny z posiadanym na stanie transporterem marki
Ferno model EFX;
TAK
Podać
10.9
dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z
ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania
podwozia transportera; dodatkowy system zabezpieczający przed
złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się
na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie
TAK
Podać
10.10
System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy
załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający
jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania
przycisków
TAK
Podać
10.11
Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku,
gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest
mechanizm składający podwozie
TAK
Podać
10.12
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg (podać
dopuszczalne obciążenie w kg);
TAK
Podać
10.13
waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);
TAK
Podać
10.14
transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie
elementy związane z ich obsługą
TAK
Podać
10.15
transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z
odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami
antykorozyjnymi;
TAK
Podać
10.16
deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz
PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na
oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do
oferty;
TAK
Podać
11. GWARANCJE
11.1
Okres gwarancji na inkubator transportowy noworodka z wyposażeniem min
24 miesiące Przegląd techniczny bezpłatny w ramach gwarancji
TAK
11.2
Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
11.3
Zagwarantowanie szkolenia w miejscu instalacji inkubatora w zakresie
jego obsługi
TAK
11.4
Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – min. 3
TAK
Podać
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje
odrzucenie oferty.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie (oferowany
parametr) będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w
oferowanej konfiguracji urządzenia.
…………………….. dnia ……………2013 roku
………………………………………..
podpis i pieczątka Wykonawca
33
PN/49/13