VEZBA Broj 2 Scene – Symbols – Tweening 1

VEZBA Broj 2 Scene – Symbols – Tweening 1

DESCARGAR PDF

VEZBA broj 2.
Scene – Symbols – Tweening
1.
Napraviti novu scenu u postojeci fajl Movie1 (Insert / Scene ).
2.
Nacrtati i obojiti loptu koristeci alat Oval i Paint Bucket Tool.
3.
Koristeci alat za selekciju Selection Tool ili dvostruki klik na
krug, izvrsimo selekciju.
4.
Posto smo selektovali objekat sada mozemo da pretvorimo u simbol
ako izaberemo komandu
Modify / Convert to Simbol.
5.
U prozoru Simbol Properties imenujemo simbol Lopta i
izaberemo da to bude graficki simbol.
Promenimo naziv lejera u naziv Lopta.
Koristeci metodu Tweening napravicemo jednostavnu animaciju.
Tweening podrazumeva crtanje dva ključna frejma (da bi bili označeni
početak i kraj pokreta), sa medjufrejmovima (koje kreira Flash).
1.
Na lejeru Lopta iskopirati pocetni frejm sve do krajnjeg frejma –
dok traje animacija npr. 20. frejm
(selektujte 20. frejm i desnim tasterom misa iz padajuceg menija
izaberite opciju Insert Keyframe)
2.
Na prvom frejmu odrediti pocetni polozaj lopte
3.
Na 20. frejmu odrediti krajnji polozaj lopte (prevlacenjem
simbola).
4.
Pozicionirati se na prvi frame. Izabrati opciju Insert – Timeline
– Create Motion Tween (Tweening).
5.
Testirati animaciju (Control – Test Movie)
6.
Koristeci isti postupak-Tweening napraviti novi lejer Tekst i
animaciju sa tekstom ZDRAVO, sa sa nekim efektom Insert – Timeline
Effects - Effects i zumiranje sa opcijom Scale.
7.
Kako se napravljeni simbol cuva u biblioteci programa to nam
omogucava da u svakom trenutku u bilo kojoj sceni filma mozemo
koristiti za pravljenje nove animacije.
8.
Da bi dosli do simbola Lopta iz menija Window selektujemo opciju
Library.
KRETANJE PO PUTANJI
1.
Kreirati novi lejer pod imenom Lopta1 i iz biblioteke prevucete
simbol Lopta.
2.
Napravite na zadnjem frejmu kljucni frejm da bi zadali krajnji
polozaj.
3.
Iz menija Insert odaberemo Timeline - Motion Guide. Pri tom se
dodaje novi lejer koji sluzi za crtanje putanje, koja se u filmu
nece videti.
4.
Selektujemo lejer Guide i nacrtamo putanju koristeci alat Pencil
Tool.
5.
Sada selektujemo lejer Lopta1 i prvi frejm da bi simbol Lopta
postavili na pocetak nase putanje. Centar simbola (kruzic) treba
da se poklopi sa pocetkom nase krive.
6.
To isto uraditi i na zadnjem frejmu.
7.
Uraditi Tweening – Motion (sa prvog frejma).