UPUTE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU Osobe

UPUTE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU Osobe

DESCARGAR PDF

UPUTE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA
SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu dužne
su:
*
posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga
*
cjenik usluga (ispisan na hrvatskom i engleskom jeziku) vidno
istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama
*
utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge
pruža
*
na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču
*
imati pisane upute za slučaj nastanka požara i izložiti Plan
evakuacije
*
u svakom smještajnom objektu postaviti kutiju/ormarić prve pomoći
*
preporuča se istaknuti kućni red
*
imati uplatnicu o plaćanju mjesečne pristojbe za jedan TV
prijemnik u ugostiteljskom objektu kojom stječe pravo korištenja
triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez
plaćanja mjesečne pristojbe
*
obavijest o podnošenju prigovora gosta ( na hrvatskom i engleskom
jeziku) vidno istaknuti tj. omogućiti gostu podnošenje pisanog
prigovora, bilo u smještajnoj jedinici ili putem pošte , telefax
uređaja ili elektroničke pošte, na njega odgovoriti u roku od 15
dana od dana zaprimanja te čuvati pisanu evidenciju prigovora
gosta najmanje godinu dana od dana primitka istog
*
voditi „Popis turista“ u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom
obliku
*
za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom,
količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
( dodati na račun: „PDV nije obračunat prema čl. 90. st 2. Zakona
o PDV-u“)
*
voditi knjigu „Evidencija prometa“
*
prijavljivati goste putem sustava eVisitor u roku od 24 sata po
dolasku i odjavljivati u roku od 24 sata po odlasku
*
prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u
promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku
propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem
nadležnog ureda
*
uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe
*
podnijeti Poreznoj upravi TZ obrazac te uplatiti članarinu
turističkoj zajednici
*
uplatiti godišnji paušalni iznos poreza
Napomena:
*
Razina uređenosti i potrebne opreme smještajne jedinice ovisi o
vrsti smještaja u koju je objekt razvrstan temeljem izdanog
Rješenja (elementi za kategorizaciju), a detaljne liste se nalaze
na web stranici MINT-a.
BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE
SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu
plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i
smještajnu jedinicu u kampu sukladno Rješenju o odobrenju. Na dodatne
(pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne
pristojbe.
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja
registriranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne
pristojbe za turističko mjesto i zonu.
Turističko mjesto
razred
zona
po krevetu.
po smješ. jed. u kampu
JESENICE
(Bajnice, Krilo, Suhi Potok, Sumpetar)
C
prva (ispod ceste)
241,50 kn
241,50 kn
druga (iznad ceste)
172,50 kn
172,50 kn
Dugi Rat
(Mali Rat, Orij, Dugi Rat)
B
prva (ispod ceste)
293,25 kn
293,25 kn
druga (iznad ceste)
241,50 kn
241,50 kn
Duće
B
prva (ispod ceste)
293,25 kn
293,25 kn
druga (iznad ceste)
241,50 kn
241,50 kn
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu dužne
su godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti na uplatni
račun boravišne pristojbe i to: - u tri obroka, od kojih prvi
dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće
godine.
Naloge za plaćanje (ispisane uplatnice) iznajmljivači mogu samostalno
ispisati iz sustava eVisitor ili doći po njih u turistički ured u
Dugom Ratu i u turističko informativne centre u Dućama i Sumpetru.
Isticanje cijene usluge i boravišne pristojbe
Osobe, obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne
pristojbe, dužni su u svom objektu istaknuti cijenu usluga koje nude i
napomenu „boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“.
Isto navesti i u računu.
ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
Građani koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu
dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici po sljedećim stopama:
Turističko mjesto
Razred
Stopa
Duće
B
0,14858 %
Dugi Rat
B
0,14858 %
Jesenice
C
0,12920 %
Stopa se množi s ukupno ostvarenim dohotkom od iznajmljivanja u 2019.
godini i dijeli sa 100 te se dobije iznos članarine koji se upiše u
nalog za plaćanje.
Rok za uplatu članarine na ime ostvarenog prometa (prema knjizi
Evidencije o prometu) za 2019. godinu je do kraja veljače 2020.
godine. Ispostavi Porezne uprave prema Vašem prebivalištu dužni ste
dostaviti kopiju uplaćenog naloga za plaćanje te ispunjeni TZ obrazac,
također do kraja veljače 2020. godine.
Članarina se uplaćuje putem naloga za plaćanje - obrasca HUB na koji
se upisuje:
Platitelj: ime i prezime iznajmljivača;
Primatelj: Članarina turističkim zajednicama;
Broj računa: HR7310010051710027152;
Model: HR67; Poziv na broj : OIB iznajmljivača;
Opis plaćanja: Članarina turističkim zajednicama za 2019. godinu.
Sve informacije možete dobiti u:
- turističkom uredu u Dugom Ratu, tel. 735-244
- turističko-informativnom centru Duće tel. 734-321
- turističko-informativnom centru Sumpetar tel. 873-133
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DUGI RAT
Poljički trg 1, Dugi Rat
e-mail: [email protected] web: www.visitdugirat.eu