TC ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ

TC ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZ

DESCARGAR PDF

T.C.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU
Bu kısım öğrenci tarafından doldurulacaktır.
Adı ve Soyadı
:
Kayıtlı Olduğu Anabilim Dalı
:
Anabilim Dalı Programı
:
Danışmanı
:
Tez ile ilgili yapılan değişiklik
: Tez Başlığı Değiştirilmiştir Konu da değişmiştir
L isansüstü Kademesi Tezli Yüksek Lisans
Tezin Mevcut Başlığı:
........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tezin Önerilen Yeni Başlığı (Türkçe): …………………………………………………………...
..................................................................................................................................................................
Tezin Önerilen Yeni Başlığı (İngilizce):…………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
Değişikliğin Gerekçesi
..................................................................................................................................................................
*(Yüksek Lisans öğrencileri için)*
Öğrenci Danışman Öğretim Üyesi Anabilim Dalı Başkanı
………….. ………………….………………. ……………………..
İmza İmza İmza
* Tez konusu tamamen değişiyor ise, Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu
doldurunuz.