SVEUČILIŠTE U ZAGREBU CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE Raspisuje NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE Raspisuje NATJEČAJ

DESCARGAR PDF


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE
raspisuje
NATJEČAJ
za upis na
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
„PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA“
u akademskoj godini 2019./2020., V. generacija
za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU
projekte
Studij u partnerstvu provode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet,
Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i
međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. U provedbi studija surađuju
domaći i strani stručnjaci.
Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu
sveučilišnog četverogodišnjeg dodiplomskog studija ili diplomu
magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.
Prijavi treba priložiti:
1.
Ispunjen obrazac za prijavu;
2.
Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne
visokoškolske kvalifikacije*;
3.
Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom
radova (ako ih ima).
* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno
diplomskom sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o
svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje
nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije ili priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova,
u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij.
Prijave se podnose na propisanim obrascima. Obrazac za prijavu i
program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/eu-projekti/.
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u
obzir.
Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za
polaznika/-icu s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenog
pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i
presliku osobne iskaznice.
Poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU
projekata traje dva semestara. Završetkom studija stječe se 60 ECTS
bodova.
Školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je
plaćanje u ratama.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. listopad 2019.
Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
(s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Karmela Pižeta, 01/4895-803, e-mail: [email protected]