Škoda Auto Vysoká Škola Získala Významné Ocenění Ministra Školství

Škoda Auto Vysoká Škola Získala Významné Ocenění Ministra Školství

DESCARGAR PDF

Škoda Auto Vysoká škola získala významné ocenění Ministra školství
(Geneze úspěchu – cesta dopředu i ohlédnutí zpět)
22. dubna 2009 udělil Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ŠkodaAuto Vysoké škole medaili I. stupně „za významný přínos rozvoji
vysokoškolského odborného vzdělávání v regionu Mladá Boleslav“.
Na návrh primátora města tak ocenil úspěchy, kterých škola v
posledních čtyřech letech dosáhla. Není jich málo. Od roku 2005 začala
škola nabízet vedle profesně orientovaných bakalářských oborů
ekonomického zaměření i navazující magisterské studijní obory a to pro
denní i kombinovanou formu studia.
Ať už se jedná o obory se specializací na obchod, marketing, finanční
řízení a účetnictví, právo, nebo na ekonomiku provozu a logistiku,
nezapře se sepjetí školy s firmou ŠkodaAuto. Studium nabízí oproti
většině jiných škol příměs předmětů orientovaných na automobilový
průmysl a všem bakalářům regulérní jednosemestrální praxi. Nejlepší ze
studentů mají možnost ji absolvovat v zahraniční – např. ve VW, Audi,
Bentley nebo v Šanghaji.
Vedle navazujících magisterských oborů se škole podařilo velmi
rozvinout oblast zahraničních výměn, a to jak výměn studentů, tak i
výměn profesorů. V současné době mají studenti ŠkodaAuto Vysoké školy
možnost vyjíždět na semestrální až dvousemestrální pobyty na
partnerských vysokých školách v Rakousku, Německu, Španělsku, Francii
a Finsku. Oproti tomu přijíždějí studovat předměty v anglickém jazyce
studenti z výše zmíněných zahraničních zemí.
Výuka akademiků ze ŠkodaAuto VŠ v partnerských školách se rovněž
setkává s kladnou odezvou, od září 2009 budou první zahraniční
profesoři pro změnu v rámci tzv. období pro blokovou výuku vyučovat
přímo studenty v Mladé Boleslavi. Veškeré výměny studentů a učitelů se
dějí v rámci programu Erasmus.
Jak se na dobrou vyspělou vysokou školu sluší, její profesoři vydávají
v letech 2007 – 2009 řadu vysokoškolských učebnic v celostátních
nakladatelstvích, jako je Management Press, Computer Press nebo Grada.
Ročně se jedná o 4 až 5 knih, které vycházejí v několikatisícových
nákladech. Z toho je jasné, že následně slouží nejen k výuce studentů
ŠkodaAuto Vysoké školy, ale používá je i řada dalších univerzit i
odborná praxe.
Kromě počinů v podobě reprezentace školy výukou v zahraničí a
vydáváním celostátně používaných učebnic na domácí půdě, pracují
akademici ze Škodovky i v oblasti výzkumu.
Na poli základního výzkumu získala škola jako jedna z vůbec prvních
soukromých škol v ČR podporu Grantové agentury České republiky pro
léta 2006 – 2008. Výsledky projektu získaly kladné hodnocení nejen v
rámci evaluace. Jeho závěry byly v září prezentovány i na úrovni
společného semináře s výzkumným oddělením České národní banky pod
záštitou viceguvernéra Hampla.
Další výzkum uskutečňovaný ve ŠkodaAuto vysoké škole je orientovaný
více podnikohospodářsky. Jeho výsledkem je mj. řada mezinárodních
publikací a rovněž zapojení do globálních výzkumných sítí. Jako
příklad tohoto zapojení může posloužit spolupráce s americkými
profesory Kaplanem a De Vriesem na projektu tzv. Versatilního vedení,
což je moderní diagnostická metoda sloužící pro zpětnou vazbu v
rozvoji manažerských dovedností. Byla již experimentálně aplikována na
skupinu kandidátů do managementu v rámci firmy, výsledky jsou
prezentovány a diskutovány v oblasti řízení lidských zdrojů firmy a
zároveň jsou k dispozici pro srovnání v rámci celé globální sítě.
Především díky lidskému potenciálu, který se podařilo na ŠA VŠ v
posledních letech díky akreditaci navazujícího magisterského studia
vytvořit, škola neustrnula ani v roce 2009.
Kromě pokračování všech výše uvedených aktivit se letos podařilo
vytvořit a řádně akreditovat navazující magisterské obory v anglickém
jazyce, které mají škole posloužit především v orientaci na získávání
studentů z východu – především z Ruska, Indie a Číny, kam se nechystá
expandovat jen firma ŠkodaAuto, ale celý koncern VW.
První zkušenosti svědčí o tom, že zájem o obory v angličtině bude
nejen z východu, ale i z evropských zemí, ze kterých dosud přijiždějí
studenti na jednosemestrální pobyty v rámci programu Erasmus.
Další novinkou je otevření kurzů čínského jazyka, který vedle
angličtiny a němčiny doplňuje nabídku nejen pro domácí, ale i
zahraniční studenty školy. Výuku čínštiny zajišťuje na ŠkodaAuto
Vysoké škole PhDr. Martin Kříž, autor jedněch z prvních českých skript
čínštiny, sinolog, oficiální tlumočník vlády, který jinak s firmou
ŠkodaAuto externě spolupracuje i v oblasti tlumočení pro rozvojové
projekty v Číně a je známý i z lekcí čínštiny, keré nyní na
pokračování publikuje časopis Ekonom.
Díky tomu se do studijních skupin zapojují i zaměstnanci firmy Škoda,
zejména z oblasti technického vývoje a výroby. Škola se tak zřejmě
dočká brzy i skript „čínštiny pro techniky“ a bude schopna nabízet v
oblasti výuky čínského jazyka spolupráci technickým univerzitám.
Zrovna tak je již nyní je schopna nabídnout technickým univerzitám
výuku ve společných programech typu průmyslového inženýrství. Zde je
schopna zajišťovat podnikohospodářskou a právní část i pokročilou
úroveň výuky v oblasti tzv. soft skills. Dobrá ekonomie totiž
technikům sluší.
Stanislav Šaroch