ŞEKERBANK TAŞ PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI İSTANBUL Şekerbank’taki

ŞEKERBANK TAŞ PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI İSTANBUL Şekerbank’taki

DESCARGAR PDF

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ
SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
İSTANBUL
Şekerbank’taki görevimden .................................tarihinde
ayrıldım.
Sandık Statüsünün 98’inci maddesine istinaden isteğe bağlı sigortaya
devam etmek istiyorum.
İsteğe bağlı sigorta için öngörülen en az 1080 gün malüllük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olduğumu,
Sosyal Sigortalar Kanununa, T.C. Emekli Sandığı Kanunun, Bağ-Kur
Kanununa ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci
maddesine göre kurulmuş olan Sandıklara tabi olarak bir işte
çalışmamaktayım.
Bahse konu Sosyal Güvenlik Kuruluşları mevzuatına tabi bir işte
çalışmaya başladığım takdirde durumu derhal Sandığınıza bildireceğimi,
İsteğe bağlı sigorta için aranan şartların yerine getirilmediğinin
veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olduğumun sonradan tespiti
hallerinde isteğe bağlı sigortalılığımın iptali ile ödediğim primlerin
faiz uygulanmaksızın tarafıma iade edileceğini,
Beyan, kabul ve taahhüt ediyorum.
İsteğe bağlı olarak ödeyeceğim aylık sigorta prim tutarı hakkında
tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
...../...../2…….
............Sigorta Numaralı
ADRES
......................................................... isim
.......................................................... imza
..........................................................
...........................................................
.Tel:....................................................
EK:Vukuatlı nüfus kayıt örneği
SSK. Bağ-Kur. ve TC.Emekli Sandığı’ndan alınacak
Çalışmadığınızı gösterir yazılar.