S Tatutární Město Ostrava Úřad Městského Obvodu Mariánské Hory

S Tatutární Město Ostrava Úřad Městského Obvodu Mariánské Hory

DESCARGAR PDF

S tatutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Příloha č.4
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a Senátu Parlamentu České republiky konané ve
dnech 07. a 08.10.2016 stanoveny na území městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky následující volební okrsky a jejich sídla:
č. vol. okrsku
sídlo volebního okrsku
5001
Ostravská univerzita v Ostravě, Fr. Šrámka 3/1121
5002
Ostravská univerzita v Ostravě, Fr. Šrámka 3/1121
5003
Ostravská univerzita v Ostravě, Fr. Šrámka 3/1121
5004
Knihovna města Ostravy, Daliborova 9/418
5005
Panevropská vysoká škola, Matrosovova 14/833
5006
Panevropská vysoká škola, Matrosovova 14/833
5007
Panevropská vysoká škola, Matrosovova 14/833
5008
VOŠ SOKRATES, Mojmírovců 42/1002
5009
VOŠ SOKRATES, Mojmírovců 42/1002
5010
Základní škola, Karasova 6/300
5011
Dům s pečovatelskou službou, Novoveská 14/1168
5012
Základní škola, Karasova 6/300
5013
Dům s pečovatelskou službou, Šimáčkova 27/1148
5014
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63
5015
Základní škola, Karasova 6/300
5016
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63
5017
Dům techniky Ostrava CZ, Mariánské nám. 5/480
5018
Dům techniky Ostrava CZ, Mariánské nám. 5/480
5019
Základní škola, Gen. Janka 1208
5020
Základní škola, Gen. Janka 1208
5021
Základní škola, Gen. Janka 1208
5022
Základní škola, Gen. Janka 1208
V Ostravě – Mariánských Horách dne 22.08.2016
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka
P řemyslovců 63, 709 36 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/1 www.marianskehory.cz Číslo účtu 27-1649321399/0800