PRISPEVEK V NARAVI Kaj Priložiti Kaj Potrditi ČASOVNICO/IZJAVO/POTRDILO Vsebina

PRISPEVEK V NARAVI Kaj Priložiti Kaj Potrditi ČASOVNICO/IZJAVO/POTRDILO Vsebina

DESCARGAR PDF

PRISPEVEK V NARAVI
Kaj priložiti:
Kaj potrditi:
ČASOVNICO/IZJAVO/POTRDILO
Vsebina:
*
datum in kraj izdaje dokumenta,
*
številka dokumenta,
*
datum opravljenega dela,
*
število ur na posamezni dan/aktivnost,
*
kdo je opravljal delo/kdo je prispeval v naravi,
*
naziv projekta/naziv aktivnosti,
*
podpis in žig tistega, ki je prispeval v naravi.
Pregled in potrditev s strani LAS
DOKAZOVANJE PRISPEVKA:
*
POTRDILO NEODVISNEGA POOBLAŠČENEGA cenilca ali uradnega organa z
ustreznimi pooblastili: v primeru zagotavljanja zemljišč ali
nepremičnin
*
IZRAČUN vrednosti dela na podlagi upoštevanja porabljenega časa
ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno
delo: v primeru neplačanega prostovoljnega dela
Pogoj: Vzpostavljen sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod
pogojem, da lahko nadzorni sistem s precejšnjo gotovostjo zagotovi, da
je bilo delo opravljeno.
*
KATALOGI, CENIKI, PREDRAČUNI, PONUDBE ALI DRUGI USTREZNI
DOKUMENTI: v primeru zagotavljanja opreme ali surovin.
Upošteva se najugodnejša cena.
Za stroške, kjer je to mogoče, LAS predloži tri ponudbe, od katerih
upošteva najugodnejšo.