Příměstský Tábor Ekocentrum PALETA Chrudim Vážení Rodiče Jsme Rádi

Příměstský Tábor Ekocentrum PALETA Chrudim Vážení Rodiče Jsme Rádi

DESCARGAR PDF


Příměstský tábor Ekocentrum PALETA Chrudim
Vážení rodiče,
Jsme rádi, že máte zájem o příměstský tábor Ekocentra PALETA a
aktivity zaměřené na ochranu přírody a tradice.
Náš příměstský tábor se koná v prostorech Ekocentra PALETA Strojařů
846 (budova MŠ Strojařů) a je určen pro děti od 7 do 12 let. Tábor je
zaměřen nejen na „ekologické“ aktivity, ale i na pohybové aktivity,
zdravou výživu a řemesla. Hodně času budeme trávit venku v přírodě a
to nejen jejím poznáváním, ale také uvědomováním si souvislostí, jak
to v přírodě funguje. Čeká nás pečení v peci, zkoumání vodních a
půdních živočichů, zdravé vaření, hry v přírodě a celodenní výlet do
Slatiňan a jejich okolí.
Nyní nám dovolte seznámit Vás s denním průběhem tábora.
Děti můžete přivést mezi 7:45 – 8:00 hodinou do Ekocentra, kde si je
převezmou naši lektoři. Po 8 hodině zahájíme den posezením v kruhu a
seznámením se s denními aktivitami. Volně bude navazovat dopolední
program. Po 11:30 nás čeká oběd a poté odpolední program. Ukončení
odpoledního programu bude v 16:45. Poté si můžete do 17 hodin
vyzvednout děti v Ekocentru PALETA. Při nepříznivém počasí budou
probíhat aktivity v prostorách Ekocentra.
Ve středu 15. 7. je naplánován celodenní výlet do Slatiňan a okolí.
Oběd bude zajištěn formou balíčku (opékání buřtů na Podhůře).
Termín: 13. – 17. 7. 2015
Cena: 1200,- Kč
Cena zahrnuje:
5x oběd, pitný režim, výlet, vstupy a dopravu. Pracovní pomůcky a
pracovní materiál.
Přihlášení:
Telefonicky 7:45 - 8:15 nebo 13:00 – 14:30 (osobně dle dohody) na
telefonu 734 833 595, nebo zasláním přihlášky na email:
[email protected]
Podrobné informace a informace o zaplacení Vám budou zaslány po
přihlášení. Příměstský tábor se uskuteční při minimálním počtu 15
dětí.
S pozdravem
Ing. Markéta Sodomková
ředitelka pobočky