P/8465230 Na Temelju Članka 110 Stavka 2 Zakona O

P/8465230 Na Temelju Članka 110 Stavka 2 Zakona O

DESCARGAR PDF

*P/8465230*
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu („Narodne
novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18), a u svezi s člankom 115.
stavkom 8. Zakona o veterinarstvu, Ministarstvo poljoprivrede Uprava
za veterinarstvo i sigurnost hrane raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima
I.
PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je dodjela pojedinih poslova službenih kontrola
kontrolnim tijelima iz članka 109. stavka 1. točke 12. Zakona o
veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18), i
članka 47. stavka 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati
veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u
sustavu provedbe veterinarske djelatnosti („Narodne novine“, broj
103/13, 130/14 i 9/19):
1. zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i
dobre higijenske prakse te postupaka vezanih uz primjenu načela koja
se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka;
2. zadaci u inspekcijskim poslovima:
(a) prikupljanje podataka o prehrambenom lancu;
(b) ante mortem pregled;
(c) kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti;
(d) post mortem pregled;
(e) kontrola postupanja sa specificiranim rizičnim materijalima i
ostalim nusproizvodima;
3. uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje;
4. uzorkovanje u svrhu monitoringa;
5. kontrola sukladnosti s odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog
parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih
higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4.
2004.), koje se odnose na primjenu identifikacijskih oznaka, kao i
provjere sukladnosti s ostalim zahtjevima sljedivosti;
6. certificiranje pošiljaka za koje se u skladu s europskim ili
nacionalnim veterinarskim propisima zahtijeva izdavanje certifikata,
postupanje s certifikatima ili drugim veterinarskim dokumentima na
mjestu odredišta, službeno uzorkovanje kod poslova certificiranja
pošiljaka te obavljanje poslova službenih kontrola kod veterinarskog
pregleda pošiljke.
II.
MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA SLUŽBENIH KONTROLA
Natječaj se raspisuje za pojedine poslove službenih kontrola
kontrolnim tijelima:
Natječaj se raspisuje za pojedine poslove službenih kontrola
kontrolnim tijelima:
*
u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom
životinjskog podrijetla, osim u objektima u primarnoj proizvodnji
hrane životinjskog podrijetla koja je namijenjena za javnu
potrošnju - objekti za proizvodnju do 350 jaja dnevno, objekti za
primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda, objekti u kojima se
proizvodi sirovo mlijeko, drugi objekti u kojima se obavlja
djelatnost primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla;
objektima koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori,
u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na
tržište; automatima putem kojih se prodaje hrana životinjskog
podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati);
objektima u kojima se obavlja djelatnost uskladištenja hrane
životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s
Uredbom (EZ) br. 853/2004 i sabiralištima mlijeka.
*
registriranim farmama;
*
odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za
životinje - samo u slučaju potrebe za certificiranjem zbog izvoza
u treće zemlje;
*
subjektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla
koji nisu za prehranu ljudi i od njih dobivenim proizvodima, a
koji su upisani u Upisnike Nadležnog tijela sukladno članku 99. i
članku 100. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013,
148/2013 i 115/18) u kojima se obavlja odobrena i/ili registrirana
djelatnost.
na području jedinica lokalne samouprave i području Grada Zagreba kako
slijedi:
Prilog 1
1.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Dugo Selo
2.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Ivanić-Grad
3.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Jastrebarsko
4.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Samobor
5.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Sveta Nedjela
6.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Sveti Ivan Zelina
7.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Velika Gorica
8.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Vrbovec
9.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Grad
Zaprešić
10.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Bednica
11.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Bistra
12.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Brckovljani
13.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Brdovec
14.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Dubrava
15.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Dubravica
16.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Farkaševac
17.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Gradec
18.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Jakovlja
19.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Klinča Sela
20.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Kloštar Ivanić
21.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Krašić
22.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Kravarsko
23.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Križ
24.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Luka
25.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Marija Gorica
26.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Orle
27.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Pisarovina
28.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Pokupsko
29.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Preseka
30.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Pušća
31.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Rakovec
32.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Rugvica
33.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Stupnik
34.
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina
Žumberak
35.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Donja Stubica
36.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Klanjec
37.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Krapina
38.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Oroslavje
39.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Pregrada
40.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Zabok
41.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Zlatar
42.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Bedekovčina
43.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Budinščina
44.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Desinić
45.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Đurmanec
46.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Gornja Stubica
47.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Hrašćina
48.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Hum na Sutli
49.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Jesenje
50.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Konjščina
51.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Kraljevec na Sutli
52.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Krapinske Toplice
53.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Kumrovec
54.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Lobor
55.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Mače
56.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Marija Bistrica
57.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Mihovljan
58.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Novi Golubovec
59.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Petrovsko
60.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Radoboj
61.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Stubičke Toplice
62.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Sv. Križ Začretje
63.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Tuhelj
64.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Veliko Trgovišće
65.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Zagorska Sela
66.
II KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Zlatar Bistrica
67.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Sisak
68.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Glina
69.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Hrvatska Kostajnica
70.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Kutina
71.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Novska
72.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Petrinja
73.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Popovača
74.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Donji Kukuruzari
75.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Dvor
76.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Gvozd
77.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Hrvatska Dubica
78.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Jasenovac
79.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Lekenik
80.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Lipovljani
81.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Majur
82.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Martinska Ves
83.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Sunja
84.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Topusko
85.
III SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Velika Ludina
86.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Duga Resa
87.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Karlovac
88.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Ogulin
89.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Ozalj
90.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Slunj
91.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Barilović
92.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Bosiljevo
93.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Cetingrad
94.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Draganić
95.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Generalski Stol
96.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Josipdol
97.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Kamanje
98.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Krnjak
99.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Lasinja
100.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Netretić
101.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Plaški
102.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Rakovica
103.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Ribnik
104.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Saborsko
105.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Tounj
106.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Vojnić
107.
IV KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Žakanje
108.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad
Varaždin
109.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad
Ivanec
110.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad
Lepoglava
111.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad
Varaždinske Toplice
112.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad
Ludbreg
113.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Grad
Novi Marof
114.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Bednja
115.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Beretinec
116.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Breznica
117.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Breznički Hum
118.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Cestica
119.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Donja Voća
120.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Martijanec
121.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Gornji Kneginec
122.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Jalžabet
123.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Klenovnik
124.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Ljubešćica
125.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Mali Bukovec
126.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Maruševec
127.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Petrijanec
128.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Sračinec
129.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Đurđ
130.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Ilija
131.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Trnovec Bartolovečki
132.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Veliki Bukovec
133.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Vidovec
134.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Vinica
135.
V VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Općina
Visoko
136.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Koprivnica
137.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Križevci
138.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Grad
Đurđevac
139.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Drenje
140.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Đelekovec
141.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Ferdinandovac
142.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Gola
143.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Gornja Rijeka
144.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Hlebine
145.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Kalinovac
146.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Kalnik
147.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Kloštar Podravski
148.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Koprivnički Bregi
149.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Koprivnički Ivanec
150.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Legrad
151.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Molve
152.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Novigrad Podravski
153.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Novo Virje
154.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Peteranec
155.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Podravske Sesvete
156.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Rasinja
157.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Sokolovac
158.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Ivan Žabno
159.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Petar Orehovec
160.
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Općina
Virje
161.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Bjelovar
162.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Čazma
163.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Daruvar
164.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Garešnica
165.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Grad
Grubišno Polje
166.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Berek
167.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Dežanovac
168.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Đulovac
169.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Hercegovac
170.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Ivanska
171.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Kapela
172.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Sirač
173.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Rovišće
174.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Končanica
175.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Severin
176.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Šandrovac
177.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Štefanje
178.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Velika Pisanica
179.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Veliki Grđevac
180.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Veliko Trojstvo
181.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Velika Trnovitica
182.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Zrinski Topolovac
183.
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Općina
Nova Rača
184.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Bakar
185.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Cres
186.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Crikvenica
187.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Čabar
188.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Delnice
189.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Kastav
190.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Kraljevica
191.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Krk
192.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Mali Lošinj
193.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Novi Vinodolski
194.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Opatija
195.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Rab
196.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Rijeka
197.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad
Vrbovsko
198.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Baška
199.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Brod Moravice
200.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Čavle
201.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Dobrinj
202.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Fužine
203.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Jelenje
204.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Klana
205.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Kostrena
206.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Lokve
207.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Lopar
208.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Lovran
209.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Malinska-Dubašnica
210.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Matulji
211.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Mošćenička Draga
212.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Mrkopalj
213.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Omišalj
214.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Punat
215.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Ravna Gora
216.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Skrad
217.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Vinodolska
218.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Viškovo
219.
VIII PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općina
Vrbnik
220.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad
Gospić
221.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad
Novalja
222.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad
Otočac
223.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad
Senj
224.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Brinje
225.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Donji Lapac
226.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Karlobag
227.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Lovinac
228.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Perušić
229.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Plitvička jezera
230.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Udbina
231.
IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Općina
Korenica
232.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Grad
Orahovica
233.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Grad
Slatina
234.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Grad
Virovitica
235.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Crnac
236.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Čađavica
237.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Čačinci
238.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Gradina
239.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Lukač
240.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Mikleuš
241.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Nova Bukovica
242.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Pitomača
243.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Sopje
244.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Suhopolje
245.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Špišić Bukovica
246.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Voćin
247.
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Zdenci
248.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Grad
Požega
249.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Grad
Pleterinica
250.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Grad
Pakrac
251.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Grad
Lipik
252.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Grad
Kutjevo
253.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Općina
Brestovac
254.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Općina
Čaglin
255.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Općina
Jakšić
256.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Općina
Kaptol
257.
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Općina
Velika
258.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Grad
Nova Gradiška
259.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Grad
Slavonski Brod
260.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Bebrina
261.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Brodski Stupnik
262.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Bukovlje
263.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Cernik
264.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Davor
265.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Donji Andrijevci
266.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Dragalić
267.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Garčin
268.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Gornja Vrba
269.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Gornji Bogićevci
270.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Gundinci
271.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Klakar
272.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Nova Kapela
273.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Okučani
274.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Oprisavci
275.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Oriovac
276.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Podcrkavlje
277.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Rešetari
278.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Sibinj
279.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Sikirevci
280.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Slavonski Šamac
281.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Stara Gradiška
282.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Staro Petrovo Selo
283.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Velika Kopanica
284.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Vrbje
285.
XII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Općina
Vrpolje
286.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Grad
Zadar
287.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Grad
Benkovac
288.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Grad
Biograd n/M
289.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Grad
Obrovac
290.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Grad
Pag
291.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Grad
Nin
292.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Bibinje
293.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Galovac
294.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Gračac
295.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Jasenice
296.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Kali
297.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Kolan
298.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Kukljica
299.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Lišane Ostrovičke
300.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Novigrad
301.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Pakoštane
302.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Pašman
303.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Polača
304.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Poličnik
305.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Posedarje
306.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Povljana
307.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Preko
308.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Privlaka
309.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Ražanac
310.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Sali
311.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Stankovci
312.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Starigrad
313.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Sukošan
314.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Filip i Jakov
315.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Škabrnja
316.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Tkon
317.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Vir
318.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Vrsi
319.
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
Općina
Zemunik Donji
320.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Beli Manastir
321.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Belišće
322.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Donji Miholjac
323.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Đakovo
324.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Našice
325.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Osijek
326.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Grad
Valpovo
327.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Antunovac
328.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Bilje
329.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Bizovac
330.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Čeminac
331.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Čepin
332.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Darda
333.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Donja Motičina
334.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Draž
335.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Drenje
336.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Đurđenovac
337.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Erdut
338.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Ernestinovo
339.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Feričanci
340.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Gorjani
341.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Jagodnjak
342.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Kneževi Vinogradi
343.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Koška
344.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Levanjska Varoš
345.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Magadenovac
346.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Marijanci
347.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Petlovac
348.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Petrijevci
349.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Podgorač
350.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Podravska Moslavina
351.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Popovac
352.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Punitovci
353.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Satnica Đakovačka
354.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Semeljci
355.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Strizivojna
356.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Šodolovci
357.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Trnava
358.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Viljevo
359.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Viškovci
360.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Vladislavci
361.
XIV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Općina
Vuka
362.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Grad
Šibenik
363.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Grad
Knin
364.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Grad
Vodice
365.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Grad
Drniš
366.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Grad
Skradin
367.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Bilice
368.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Biskupija
369.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Civljane
370.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Ervenik
371.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Kijevo
372.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Kistanje
373.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Murter-Kornati
374.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Pirovac
375.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Primošten
376.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Promina
377.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Rogoznica
378.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Ružić
379.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Tisno
380.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Tribunj
381.
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina
Unešić
382.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Grad
Vukovar
383.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Grad
Ilok
384.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Grad
Vinkovci
385.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Grad
Županja
386.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Grad
Otok
387.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Andrijaševci
388.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Babina greda
389.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Bogdanovci
390.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Borovo
391.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Bošnjaci
392.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Cerna
393.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Drenovci
394.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Gradište
395.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Gunja
396.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Ivankovo
397.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Jarmina
398.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Lavos
399.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Markušica
400.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Negoslavci
401.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Nijemci
402.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Nuštar
403.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Privlaka
404.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Stari Jankovci
405.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Stari Mikanovci
406.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Štitar
407.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Tompojevci
408.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Tordinci
409.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Tovarnik
410.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Trpinja
411.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Vođinci
412.
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina
Vrbanja
413.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Hvar
414.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Imotski
415.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Kaštela
416.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Komiža
417.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Makarska
418.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Omiš
419.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Sinj
420.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Solin
421.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Split
422.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Stari Grad
423.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Supetar
424.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Trilj
425.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Trogir
426.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Vis
427.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Vrgorac
428.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Grad
Vrlika
429.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Baška Voda
430.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Bol
431.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Brela
432.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Cista Provo
433.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Dicmo
434.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Dugi Rat
435.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Dugopolje
436.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Gradac
437.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Hrvace
438.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Jelsa
439.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Klis
440.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Lećevica
441.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Lokvičići
442.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Lovreć
443.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Marina
444.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Milna
445.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Muć
446.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Nerežišća
447.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Okrug
448.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Otok
449.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Podbablje
450.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Podgora
451.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Podstrana
452.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Postira
453.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Prgomet
454.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Primorski Dolac
455.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Proložac
456.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Pučišća
457.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Runovići
458.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Seget
459.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Selca
460.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Sućuraj
461.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Sutivan
462.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Šestanovac
463.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Šolta
464.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Tučepi
465.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Zadvarje
466.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Zagvozd
467.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANJIA
Općina
Zmijavci
468.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Buje
469.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Buzet
470.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Labin
471.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Novigrad
472.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Pazin
473.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Poreč
474.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Pula
475.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Rovinj
476.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Umag
477.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad
Vodnjan
478.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Bale
479.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Barban
480.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Brtonigla
481.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Cerovlje
482.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Fažana
483.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Funtana
484.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Gračišće
485.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Grožnjan
486.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Kanfanar
487.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Karojba
488.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Kaštelir- Labinci
489.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Kršan
490.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Lanišće
491.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Ližnjan
492.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Lupoglav
493.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Marčana
494.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Medulin
495.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Motovun
496.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Oprtalj
497.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Pićan
498.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Raša
499.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Lovreč
500.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveta Nedelja
501.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Petar u Šumi
502.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Svetvinčenat
503.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Tar-Vabriga
504.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Tinjan
505.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Višnjan
506.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Vižinada
507.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Vrsar
508.
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina
Žminj
509.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Grad
Dubrovnik
510.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Grad
Korčula
511.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Grad
Ploče
512.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Grad
Metković
513.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Grad
Opuzen
514.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Blato
515.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Dubrovačko primorje
516.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Janjina
517.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Konavle
518.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Kula Norinska
519.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Lastovo
520.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Lumbarda
521.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Mljet
522.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Orebić
523.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Pojezerje
524.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Slivno
525.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Smokvica
526.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Ston
527.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Trpanj
528.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Vela Luka
529.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Zažablje
530.
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Općina
Župa dubrovačka
531.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Grad
Čakovec
532.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Grad
Prelog
533.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Grad
Mursko Središće
534.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Belica
535.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Dekanovec
536.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Domašinec
537.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Donja Dubrava
538.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Donji Kraljevec
539.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Donji Vidovec
540.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Goričan
541.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Gornji Mihaljevec
542.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Kotoriba
543.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Mala Subotica
544.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Nedelišće
545.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Orehovica
546.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Podturen
547.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Pribislavec
548.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Selnica
549.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Strahoninec
550.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveta Marija
551.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Juraj na Bregu
552.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Sveti Martin na Muri
553.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Šenkovec
554.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Štrigova
555.
XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Općina
Vratišinec
556.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Donji grad
557.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Gornji grad - Medveščak
558.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Trnje
559.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Maksimir
560.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Peščenica - Žitnjak
561.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Novi Zagreb - istok
562.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Novi Zagreb - zapad
563.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Trešnjevka - sjever
564.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Trešnjevka - jug
565.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Črnomerec
566.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Gornja Dubrava
567.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Donja Dubrava
568.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Stenjevec
569.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Podsused - Vrapče
570.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Podsljeme
571.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Sesvete
572.
XXI GRAD ZAGREB
Gradska četvrt
Brezovica
Osim navedenih objekata koji se nalaze u upisniku, povjereni poslovi
se odnose i na objekte koji će se eventualno odobriti ili registrirati
za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora.
Prijave mogu podnijeti veterinarske organizacije akreditirane prema
zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012; EN
ISO/IEC 17020:2012) ili HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998;
EN ISO/IEC 17020:2004), sukladno članku 115. stavku 2. Zakona o
veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18) i članku
46. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske
organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu
provedbe veterinarske djelatnosti („Narodne novine“, broj 103/13,
130/14 i 9/19).
III.
NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PRIJAVE
Podnositelj prijave dostavlja prijavu na način da čini cjelinu s
propisanom dokumentacijom.
Prijava se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili
umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je
vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude ( ex. 1/100,
2/100…).
Prijava mora sadržavati:
1.
ispunjeni obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu pojedinih
poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima sa sljedećim
podacima;
a.
nazivom i sjedištem trgovačkog društva, OIB-om, brojem
telefona, telefaksa, službenom adresom elektronske pošte te
web adresom;
b.
adresama sjedišta veterinarske organizacije, brojem telefona,
telefaksa, službenom adresom elektronske pošte (ukoliko se
razlikuje od sjedišta trgovačkog društva),
c.
adresama organizacijskih jedinica područnih veterinarskih
ambulanti, brojem telefona, telefaksa te službenom adresom
elektronske pošte;
d.
drugim djelatnostima u okviru trgovačkog društva ili drugim
povezanim trgovačkim društvima, koji mogu biti predmet
povjerenih poslova;
e.
o vrsti laboratorija, ukoliko posjeduje;
f.
akreditaciji veterinarske organizacije (navesti normu);
g.
popis i podatke o svim zaposlenim veterinarima te svim
veterinarskim tehničarima kontrolnog tijela:
1.
ime i prezime, OIB;
2.
dokaz da je u radnom odnosu - Ispis elektroničkog zapisa o
radno pravnom statusu HZMO ne stariji od 30 dana prilikom
podnošenja prijave;
3.
potvrda HVK da svi djelatni veterinari imaju važeću licenciju
s podacima o roku važenja za svakoga veterinara,
4.
radno iskustvo s opisom poslova koje je obavljao
5.
kopija svjedodžbe o položenom ispitu za zvanje veterinarskog
inspektora ili broj ovlaštenog veterinara, ukoliko posjeduje;
6.
edukaciji u svezi s poslovima za koje se dodjeljuju pojedini
poslovi službenih kontrola
7.
kopija obrasca HVK o prikupljeno minimalno 5 bodova ili kopija
potvrde o završena dva treninga/seminara/radionice godišnje
tijekom prethodne dvije godine;
8.
potvrda fakulteta o završenom poslijediplomskom studiju iz
područja biomedicine i zdravstva, znanstveno polje
veterinarska medicina, grana veterinarsko javno zdravstvo
(kopija potvrde);
9.
podatke o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s
obzirom na profesionalnu odgovornost (kopija police
osiguranja);
10.
rasporedu po jedinicama lokalne samouprave koje su predmet
natječaja i objektima ukoliko se dobiju javne ovlasti
2. popis opreme za obavljanje poslova službenih kontrola.
3. ispunjeni obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu pojedinih
poslova službenih kontrola;
4. potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji;
5. BON 1 i BON 2 ili potvrdu banke o prometu i stanju računa (SOL), ne
stariji od 30 dana;
6. presliku Godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu
(predan Registru godišnjih financijskih izvještaja);
7. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi,
ne stariju od 30 dana;
8. dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra
Trgovačkog suda)
9. obvezujuće pismo namjere trgovačkog društva o davanju jamstva za
dobro izvršenje obveza prema planu o tehničkoj i kadrovskoj
opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za provedbu dodijeljenih
poslova na iznos od 10.000,00 kuna ili ovjerena bjanko zadužnica na
iznos od 10.000,00 kuna
10. uvjerenje od nadležnog suda za pravnu osobu i zaposlene veterinare
koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenim i/ili ovlaštene
veterinare, da se protiv istih ne vodi kazneni postupak za kaznena
djela koja se progone po službenoj dužnosti ne stariji od 6 mjeseci.
11. podnositelj ponude dužan je dostaviti Izjavu u kojoj navodi da je
raspored svih zaposlenih veterinara kao i raspored svih ovlaštenih
veterinara naveden u natječajnoj dokumentaciji u skladu s ostalim
aktivnostima veterinarske organizacije, uključujući i eventualni
raspored ovlaštenih veterinara naveden u ponudi za natječaj za dodjelu
poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o
veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18).
12. podnositelj prijave dužan je dostaviti Izjavu kojom se obvezuje
najmanje 24 mjeseca od dana podnošenja prijave zadržati jednak broj
prijavljenih zaposlenih veterinara, odnosno ovlaštenih veterinara koji
je naveo u samoj prijavi ili Obrascu za prijavu.
IV.
PRIJAVNI OBRASCI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijava s obrascima i propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom
originalnom uvezenom primjerku s numeriranim stranicama u zatvorenoj
omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini,
isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja
(datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu),
na adresu: Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i
sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom:
„Za natječaj-dodjela pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim
tijelima – NE OTVARATI“.
Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se
popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se
u protivnom neće razmatrati.
Podaci o jedinicama lokalne samouprave, svim registriranim i odobrenim
objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za koje se
natječaj raspisuje može se naći na web stranici Uprave za
veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2421.
Lista objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog
podrijetla može se naći na web stranici Uprave za veterinarstvo i
sigurnost hrane MP-a:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1049
U bazi podataka Jedinstveni registar domaćih životinja upisane su sve
farme u Republici Hrvatskoj.
Podaci o registriranim, odobrenim objektima, primarnim proizvođačima u
poslovanju s hranom za životinje za koje se natječaj raspisuje može se
naći na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=12.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte na adresu
[email protected].
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u
„Narodnim novinama“.
Podnositelji koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se
kandidatima u postupku javnog natječaja.
V.
OBRADA PRIJAVA, KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA
Prijave na natječaj razmatrat će Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano od strane
čelnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Način rada Povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu kojeg donosi
Povjerenstvo.
Povjerenstvo utvrđuje najpovoljniju ponudu na natječaju za dodjelu
pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima.
Povjerenstvo utvrđuje najpovoljniju ponudu na temelju sustava
bodovanja i procjene kvalitete ponude u smislu tehničke i kadrovske
opremljenosti te organizacijskih sposobnosti za provedbu dodijeljenih
poslova uzimajući u obzir broj objekata, učestalost službenih kontrola
te broj gospodarstava u odnosu na broj djelatnika raspoređen za svaku
pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj.
U slučaju kad se za pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je
raspisan natječaj javi samo jedan ponuditelj, a povjerenstvo ustanovi
da isti ispunjava sve uvjete propisane ovim Natječajem, za navedenog
ponuditelja neće se primjenjivati sustav bodovanja već će mu poslovi
biti dodijeljeni kao najpovoljnijem ponuditelju za tu jedinicu lokalne
samouprave.
U slučaju kad Povjerenstvo utvrdi kako dva ili više ponuditelja za
pojedinu jedinicu lokalne samouprave ostvaruju jednak broj bodova,
prednost ima ponuditelj koji ima veći broj djelatnika koji ispunjavaju
uvjete za obavljanje poslova koji se povjeravaju Natječajem, a u
slučaju istoga broja djelatnika ponuditelj koji ima veći broj područja
akreditacije.
Ukoliko dva ili više ponuditelja za pojedinu jedinicu lokalne
samouprave imaju jednak broj djelatnika koji ispunjavaju uvjete za
obavljanje poslova koji se povjeravaju Natječajem te jednak broj
područja akreditacija, prednost ima ponuditelj koji je dostavio ponudu
za veći broj jedinica lokalne samouprave.
Sustav bodovanja je utvrđen u „Obrascu za bodovanje na natječaju za
dodjelu javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 4. Zakona o
veterinarstvu“, u kojem se boduju:
1.
Dostupnost usluge u smislu udaljenosti objekta veterinarske
organizacije od administrativnog središta jedinice lokalne
samouprave koja je predmet natječaja (najbliža udaljenost mjerena
HAK interaktivnom kartom);
2.
Stručno iskustvo i educiranost veterinara koji će obavljati
povjerene poslove
3.
Tehnička i financijska sposobnost podnositelja ponude;
4.
Područje akreditacije u odnosu na poslove koji se povjeravaju;
5.
Iskustvo ispunjavanja ugovornih obveza prema ovom tijelu.
Odluku o davanju ovlasti najpovoljnijem ponuditelju Uprava donosi na
prijedlog Povjerenstva.
Podnositelji prijava bit će obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od
isteka roka za njihovo podnošenje.
Protiv Odluke može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u
roku od 15 dana od njezina primitka.
Nakon donošenja Odluke o dodjeli pojedinih poslova službenih kontrola
kontrolnim tijelima s najpovoljnijim ponuditeljima zaključit će se
ugovori o povjeravanju poslova u skladu s člankom 115. Zakona o
veterinarstvu.
Prije sklapanja Ugovora najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti
Ministarstvu ovjerenu bjanko zadužnicu s rokom trajanja 6 mjeseci po
isteku Ugovora.
Uprava zadržava pravo odbijanja svih pristiglih ponuda, bez
obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja,
prije zaključivanja ugovora te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost
prema podnositeljima prijave s osnove troškova sudjelovanja u
natječajnom postupku, bez ikakve obveze prema ponuditeljima u pogledu
troškova u javnom natječaju.
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Ministarstvo poljoprivrede
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Zagreb, Planinska 2a
A. Obrazac prijave na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u obavljanju
poslova službenih kontrola
1. OSNOVNE INFORMACIJE
1.1. Naziv
veterinarske organizacije
1.2. Sjedište
1.3. OIB
1.4. Broj telefona veterinarske organizacije
1.5. Broj faxa veterinarske organizacije
1.6. Adresa elektroničke pošte veterinarske organizacije
1.7. Naziv ambulante
1.7.1. Adresa ambulante
1.7.2. Epizootiološka jedinica ambulante
1.8. Odgovorna osoba veterinarske organizacije (ime i prezime)
1.8.1.OIB
1.8.2. Broj mobitela
1.9. Voditelj kontrolnog tijela (ime i prezime)
1.9.1.OIB
1.9.2. Broj mobitela
1.10. Vrsta
inspekcijskog tijela (A ili C) i norma
1.11. Broj akreditacije
1.11.3. Datum akreditacije
1.11.1. Klasa akreditacije
1.11.4. Akreditacija istječe (datum)
1.11.2. Urbroj akreditacije
1.12. Točka od koje će organizacija obračunavati putne troškove
ukoliko nema ambulantu u epizootiološkoj jedinici za koju se natječe
2. POPIS POSLOVA KOJI SE POVJERAVAJU-PODRUČJA AKREDITACIJE
(Odabrati samo one poslove za koje je organizacija akreditirana)
Redni broj predmet i vrsta iz područja akreditacije iz Priloga potvrde
o akreditaciji, Podaci SOP (oznaka i datum)
2.1. Zadaci u poslovima revizije dobre proizvođačke prakse i dobre
higijenske prakse te postupaka vezanih uz primjenu načela koja se
temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka

2.2. Zadaci u inspekcijskim poslovima
2.2.1. Prikupljanje podataka o prehrambenom lancu

2.2.2. Ante mortem pregled

2.2.3. Kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti

2.2.4. Post mortem pregled

2.2.5. Kontrola postupanja sa specifičnim rizičnim materijalima i
ostalim nusproizvodima životinjskog podrijetla

2.3. Uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje

2.4. Uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje, uz uvjet da je
laboratorij akreditiran u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17 025

2.5. Uzorkovanje u svrhu monitoringa

2.6. Certificiranje pošiljaka za koje se u skladu s europskim ili
nacionalnim veterinarskim propisima zahtijeva izdavanje certifikata,
postupanje s certifikatima ili drugim veterinarskim dokumentima na
mjestu odredišta, službeno uzorkovanje kod poslova certificiranja
pošiljaka te obavljanje poslova službenih kontrola kod veterinarskog
pregleda pošiljke.

3. VETERINARI KOJI ĆE OBAVLJATI POVJERENE POSLOVE SLUŽBENIH KONTROLA
(POPUNITI UKOLIKO KONTROLNO TIJELO RASPOLAŽE S UPOSLENIM VETERINARIMA)
Redni broj
3.1. OIB
3.2. Prezime
3.3. Ime
3.4. Broj licencije i datum do kada vrijedi
3.5. Broj mobitela i adresa elektroničke pošte
3.6. Edukacije u svezi poslova koje će obavljati - oznaka dokumenta u
priloženoj dokumentaciji
3.7. Završeni/upisani poslijediplomski studij iz područja biomedicine
i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, grana
veterinarsko javno zdravstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. PLAN OBAVLJANJA SLUŽBENIH KONTROLA u epizootiološkoj jedinici
_______________________________________
(ispuniti za svaku epizootiološku jedinicu posebno)
Odobreni broj
Naziv objekta
Vrsta objekta1
Učestalost službenih kontrola
Potreban broj veterinara (navesti redni broj iz tablice 3. i/ili broj
veterinara koje će kontrolno tijelo uposliti)
5. POPIS OPREME KOJOM RASPOLAŽE KONTROLNO TIJELO
Naziv opreme
Broj komada
6. RADNO ISKUSTVO VETERINARA NA POSLOVIMA SLUŽBENIH KONTROLA (OPISANO
KRONOLOŠKIM REDOM U POSLJEDNJIH PET GODINA PO OBJEKTIMA) – OZNAKA
DOKUMENTA U PRILOŽENOJ DOKUMENTACIJI
Ime i prezime veterinara i redni broj iz tablice 3.
Odobreni broj
Naziv objekta
Vrsta objekta2
Epizootiološka jedinica
Epizootiološko područje
Popis poslova (navesti redni broj iz točke 2. ove tablice)
Vremenski period
Datum i mjesto:_________________________________________
Voditelj kontrolnog
tijela:___________________________________________________
Faksimil i potpis voditelja kontrolnog
tijela:_______________________________________________
Odgovorna osoba u veterinarskoj
organizaciji:____________________________________________________________
Pečat i potpis odgovorne osobe u veterinarskoj
organizaciji:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
,2 Klaonica, rasijecanje, prerada, klaonica peradi, divljač, pakirni
centar za jaja, uskladištenje, prerada mlijeka, ribe-akvakultura,
otpremni centar-plovilo
Obrazac za bodovanje za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola
kontrolnim tijelima (ispuniti posebno za svaku jedinicu lokalne
samouprave za koju se natječete).
Naziv jedinice lokalne samouprave na koju se odnosi
prijava:___________________________
Iskustvo ispunjavanja ugovornih obveza prema ovom tijelu
DA ili prekrižiti polje ukoliko se ne ispunjava uvjet
Broj bodova
Ukupan broj bodova
(ispunjava Povjerenstvo za natječaj za dodjelu javnih ovlasti u
veterinarstvu)
Dokaz
Obavljanje poslova službenih kontrola kao akreditirana veterinarska
organizacija na istoj JLS 5 i više godina u skladu s ugovornim
obvezama
5
Prethodni Ugovori s UVSH
Obavljanje poslova službenih kontrola kao akreditirana veterinarska
organizacija na istoj JLS do 5 godina u skladu s ugovornim obvezama
3
Prethodni Ugovori s UVSH
Dostupnost usluge u smislu udaljenosti objekta veterinarske
organizacije od administrativnog središta jedinice lokalne samouprave
DA ili prekrižiti polje ukoliko se ne ispunjava uvjet
Broj bodova
Ukupan broj bodova
(ispunjava Povjerenstvo za natječaj za dodjelu javnih ovlasti u
veterinarstvu)
Dokaz
Ambulanta kontrolnog tijela je u jedinici lokalne samouprave
12
Rješenje UVSH Interaktivna mapa HAK-a
Izjava podnositelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću
Sjedište ambulante kontrolnog tijela nije u jedinci lokalne samouprave
koja je predmet natječaja, ali je na udaljenosti < od 10 km od
administrativnog središta predmetne jedinice lokalne samouprave
6
Rješenje UVSH
Interaktivna mapa HAK-a
Izjava podnositelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću
Sjedište ambulante kontrolnog tijela nije u jedinici lokalne
samouprave koja je predmet natječaja, ali je na udaljenost > od 10 <
30 km od administrativnog središta predmetne jedinice lokalne
samouprave
3
Rješenje UVSH
Interaktivna mapa HAK-a
Izjava podnositelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću
Stručno iskustvo i educiranost veterinara koji će obavljati povjerene
poslove
Broj veterinara
Broj bodova po veterinaru
Ukupan broj bodova
(ispunjava Povjerenstvo za natječaj za dodjelu javnih ovlasti u
veterinarstvu)
Dokaz
Ovlašteni veterinari sa završenim poslijediplomskim studijem iz
područja biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska
medicina, grana veterinarsko javno zdravstvo
4
Kopija diplome
Radno iskustvo u svojstvu ovlaštenog veterinara na poslovima službenih
kontrola od 6 mjeseci do 5 godine
2
Raspored ovlaštenih veterinara iz Ugovora
Radno iskustvo na poslovima službenih kontrola više od 5 godine
4
Raspored ovlaštenih veterinara iz Ugovora
Ovlašteni veterinari isključivo rade poslove službenih kontrola puno
radno vrijeme – 8 sati
4
Raspored ovlaštenih veterinara iz natječajne dokumentacije
Ovlašteni veterinari rade poslove službenih kontrola 50 % punog radnog
vremena – 4 sata
2
Raspored ovlaštenih veterinara iz natječajne dokumentacije
Ovlašteni veterinari rade poslove službenih kontrola 25 % punog radnog
vremena – 2 sata
1
Raspored ovlaštenih veterinara iz natječajne dokumentacije
Dokazi o edukaciji ovlaštenih veterinara u području veterinarskog
javnog zdravstva i certificiranja od 01.01.2015. godine *
1
Potvrda HVK
*Bodovi se dodjeljuju samo u slučaju ostvarenih minimalno 5 bodova
potvrđenih od HVK ili završena dva treninga/seminara/radionice
godišnje tijekom prethodne dvije godine;
Akreditacije u odnosu na poslove koji se povjeravaju
DA ili prekrižiti polje ukoliko se ne ispunjava uvjet
Broj bodova
Kontrolno tijelo je akreditirano za više akreditiranih metoda za
poslove koji se povjeravaju na predmetnoj JLS
Više od 5 akreditiranih metoda
5
Potvrda o akreditaciji
5 i manje akreditiranih metoda
3
Tip akreditacije (A)
2
Potvrda o akreditaciji
Tehnička i financijska sposobnost podnositelja ponude
Broj bodova
Ukupan broj bodova
Financijska stabilnost temeljem godišnjeg financijskog izvješća
3
Godišnje financijsko izvješće
Popis opreme za obavljanje poslova službenih kontrola.
1
Popis opreme.
Iskustvo ispunjavanja ugovornih obveza prema ovom tijelu – negativni
bodovi
Broj bodova po kontrolnom tijelu
Ukupan broj bodova
(ispunjava Povjerenstvo za natječaj za dodjelu javnih ovlasti u
veterinarstvu)
Dokaz
Povlačenje akreditacije od strane HAA u proteklih 5 godina
-10
Potvrda HAA o nepostojanju takve Odluke
Suspenzija kontrolnog tijela od strane HAA u proteklih 5 godina
-5
Potvrda HAA o nepostojanju takve Odluke
Raskid Ugovora o povjerenim poslovima službenih kontrola na zahtjev
Uprave u proteklih 5 godina
-5
Broj rješenja UVSH
Raskid Ugovora o povjerenim poslovima službenih kontrola na zahtjev
kontrolnog tijela u proteklih 5 godina
-4
Broj rješenja UVSH
Razrješenje ovlaštenih veterinara kontrolnog tijela zbog propusta u
radu u obavljanju poslova službenih kontrola
-3
Broj rješenja UVSH
Pravomoćna sudska presuda kojom je kontrolno tijelo proglašeno krivim
zbog kršenja odredbi pozitivnih propisa u provedbi poslova koji su
predmet natječaja
-5
Broj presude
Opomene pred raskid Ugovora o povjeravanju poslova službenih kontrola
tijekom prethodnih 5 godina
- 3
Broj opomene
Opomena ovlaštenom veterinaru djelatniku veterinarske organizacije,
tijekom prethodnih 5 godina – po veterinaru
- 2
Broj opomene
Ukupan zbroj bodova (ispunjava Povjerenstvo za natječaj za dodjelu
javnih ovlasti u provedbi službenih kontrola)
Mjesto i datum:________________________________
Odgovorna osoba u veterinarskoj organizaciji :____________________
Potpis odgovorne osobe u veterinarskoj
organizaciji:___________________
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
KLASA: 322-01/20-01/201
URBROJ: 525-10/0538-20-5
Zagreb, 23. rujna 2020.
17