Notă De Contabilitate 6 – Borderou Cumulativ Privind Decontările

Notă De Contabilitate 6 – Borderou Cumulativ Privind Decontările

DESCARGAR PDF

Notă de contabilitate 6 – borderou cumulativ privind decontările cu
furnizorii
Contul 519210 „Datorii fata de furnizori” se creditează prin debitul
următoarelor conturi:
Debitul conturilor
Conţinutul operaţiilor
Înregistrarea cheltuielilor pentru serviciile:
222110 „Energie electrică”
*
de energie electrică
222120 „Gaze”
*
de gaze
222130 „Energie termică”
*
de energie termică
222140 „Apă şi canalizare”
*
de apă şi canalizare
222190 „Alte servicii comunale”
Înregistrarea cheltuielilor pentru alte servicii comunale
Înregistrarea cheltuielilor pentru serviciile:
222210 „Servicii informaţionale”
*
informaţionale
222220 „Servicii de telecomunicaţii”
*
de telecomunicaţii
222300 „Servicii de locaţiune”
*
de locaţiune
222400 „Servicii de transport”
*
de transport
222500 „Servicii de reparaţii curente”
*
de reparaţii curente
222620 “Formare profesională”
*
de formare profesională
222810 „Servicii medicale”
*
medicale
222820 “Servicii de asigurare medicală achitate peste hotare”
*
de asigurare medicală achitate peste hotare
222910 „Servicii editoriale”
*
editoriale
222920 „Servicii de protocol”
*
de protocol
222930 „Servicii de cercetări ştiinţifice contractate”
*
de cercetări ştiinţifice contractate
222940 „Servicii de pază”
*
de pază
222950 „Servicii judiciare”
*
judiciare
222960 „Servicii de evaluare a activelor”
*
de evaluare a activelor
222970 „Servicii bancare”
*
bancare
222980 „Servicii poştale”
*
poştale
222990 „Servicii neatribuite altor aliniate”
*
neatribuite altor aliniate
311110 „Procurarea clădirilor”
Procurarea clădirilor de la furnizori
311120 „Reparaţii capitale ale clădirilor”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale
clădirilor
312110 „Procurarea construcţiilor speciale”
Procurarea construcţiilor speciale
312120 „Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale
construcţiilor speciale
313110 „Procurarea instalaţiilor de transmisie”
Procurarea instalaţiilor de transmisie
313120 „Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale
instalaţiilor de transmisie
314110 „Procurarea maşinilor şi utilajelor”
Procurarea maşinilor şi utilajelor
314120 „Reparaţii capitale ale maşinilor şi utilajelor”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale maşinilor
şi utilajelor
315110 „Procurarea mijloacelor de transport”
Procurarea mijloacelor de transport
315120 „Reparaţii capitale ale mijloacelor de transport”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale
mijloacelor de transport
316110 „Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi
gospodăresc”
Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi
gospodăresc
316120 „Reparaţii capitale ale uneltelor şi sculelor, inventarului de
producere şi gospodăresc”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale uneltelor
şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc
317110 „Procurarea activelor nemateriale”
Procurarea activelor nemateriale
318110 „Procurarea altor mijloace fixe”
Procurarea altor mijloace fixe
318120 „Reparaţii capitale ale altor mijloace fixe”
Reflectarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale ale altor
mijloace fixe
319100 „Investiţii capitale în active nemateriale în curs de execuţie”
Înregistrarea activelor nemateriale în curs de execuţie
Înregistrarea:
319210 „Clădiri în curs de execuţie”
- clădirilor în curs de execuţie
319220 „Construcţii speciale în curs de execuţie”
- construcţiilor speciale în curs de execuţie
319230 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie”
- instalaţiilor de transmisie în curs de execuţie
319290 „Alte investiţii capitale în active materiale în curs de
execuție”
- altor investiţii capitale în active materiale în curs de execuție
Procurarea:
321110 „Procurarea rezervelor materiale de stat”
- rezervelor materiale de stat
322110 „Procurarea rezervelor de mobilizare”
- rezervelor de mobilizare procurate
323110 „Procurarea altor rezerve materiale”
- altor rezerve materiale
331110 „Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor”
- combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor
332110 „Procurarea pieselor de schimb”
- pieselor de schimb
334110 „Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare”
- medicamentelor şi materialelor sanitare
335110 “Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice
şi alte scopuri”
- materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri
336110 ”Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de
birou”
- materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou
337110 „Procurarea materialelor de construcţie”
- materialelor de construcţie
338110 “Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei”
- accesorilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei
339110 „Procurarea altor materiale”
- altor materiale
341100 “Majorarea valorii producţiei în curs de execuţie”
Înregistrarea valorii producţiei în curs de execuţie
342100 “Majorarea valorii animalelor tinere şi la îngrăşat”
Înregistrarea majorării valorii animalelor tinere şi la îngrăşat
343100 “Majorarea valorii produselor finite ale unităților de
producție”
Înregistrarea majorării valorii produselor finite ale unităților de
producție
351110 „Procurarea mărfurilor”
Procurarea mărfurilor
361110 „Procurarea metalelor şi pietrelor preţioase”
Procurarea metalelor şi pietrelor preţioase
361120 “Reparaţii capitale a metalelor şi pietrelor preţioase”
Înregistrarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale a metalelor
şi pietrelor preţioase
362110 „Procurarea articolelor de juvaere”
Procurarea articolelor de juvaere
362120 „Reparaţii capitale a articolelor de juvaerie”
Înregistrarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capital a
articolelor de juvaerie
363110 „Procurarea activelor moştenirii culturale”
Procurarea activelor moştenirii culturale
363120 “Reparaţii capitale a activelor moştenirii culturale”
Înregistrarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale a activelor
moştenirii culturale
364110 „Procurarea altor valori„
Procurarea altor valori
364120 „Reparaţii capitale a altor valori”
Înregistrarea cheltuielilor aferente reparaţiilor capitale a altor
valori
371110 „Procurarea terenurilor”
Procurarea terenurilor
371120 „Investiţii în terenuri”
Reflectarea cheltuielilor aferente investiţiilor în terenuri
372110 „Procurarea resurselor naturale”
Procurarea resurselor naturale
413110 “Procurarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară”
Înregistrarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară procurate
413210 “Procurarea valorilor mobiliare de stat convertite”
Înregistrarea valorilor mobiliare de stat convertite
415110 „Procurarea pachetelor de acţiuni”
Înregistrarea pachetelor de acţiuni
415120 “Procurarea cotei părţi în capital social”
Înregistrarea cotei părţi în capital social
439100 „Timbrelor fiscale”
Procurarea timbrelor fiscale
439200 „Tichetelor şi bilete de călătorie”
Procurarea tichetelor şi bilete de călătorie
439300 „Bilete de tratament şi odihnă”
Procurarea biletelor de tratament şi odihnă
439400 „Tichete de masă”
Procurarea tichetelor de masă
439900 „Alte valori”
Procurarea alte valori
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
1.
Trecerea în cont a sumelor avansurilor acordate anterior în achitarea
datoriei faţă de furnizori pentru bunuri şi servicii
519210
419210
3