Název Studijního Programu Kód Programu Název Studijního Oboru Kód

Název Studijního Programu Kód Programu Název Studijního Oboru Kód

DESCARGAR PDF

Název studijního
programu
Kód programu
Název studijního oboru
Kód oboru
Typ studia
Forma studia
Standard. doba studia
Jazyk
Akreditace do
Rozhodnutí/Zákon
Právní specializace
B6804
Právo ve veřejné správě
6804R028
Bc.
P
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Právo a právní věda
M6805
Právo
6805T003
Mgr.
P
5
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Politologie
N6701
Evropská studia se zaměřením na evropské právo
6701T016
Mgr. navaz.
P
2
ČJ
31. 12. 2022
Č. j.: MSMT-22788/2016-1
Specialisation in Law
N6804
International and European Law
6804T999
Mgr.
navaz.
P
2
AJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Evropské a mezinárodní právo
6801V042
Ph.D.
P
3
CJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Občanské právo
6801V011
Ph.D.
P
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Správní právo
6801V023
Ph.D.
P
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Trestní právo
6801V028
Ph.D.
P
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Ústavní právo
6801V030
Ph.D.
P
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Evropské a mezinárodní právo
6801V042
Ph.D.
K
3
CJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Občanské právo
6801V011
Ph.D.
K
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Správní právo
6801V023
Ph.D.
K
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Trestní právo
6801V028
Ph.D.
K
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Teoretické právní vědy
P6801
Ústavní právo
6801V030
Ph.D.
K
3
ČJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Theoretical Legal Sciences
P6801
European and International Law
6801V042
Ph.D.
P
3
AJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Theoretical Legal Sciences
P6801
European and International Law
6801V042
Ph.D.
K
3
AJ
31. 12. 2024
zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)
Akreditované studijní programy PF UP se studijními obory