Line 1 UPUTSTVO ZA IZRADU DRUGOG PRISTUPNOG RADA NA

Line 1 UPUTSTVO ZA IZRADU DRUGOG PRISTUPNOG RADA NA

DESCARGAR PDF


Line 1
UPUTSTVO ZA IZRADU DRUGOG PRISTUPNOG RADA NA VJEŽBAMA
–STUDIJA SLUČAJA –
pismene predispitne obaveze iz predmeta Poduzetništvo
Tuzla, decembar, 2018. godine
PRISTUPNI RAD
Osnovne informacije – Pristupni rad – Studija slučaja kompanije je
druga pismena predispitna obaveza na vježbama iz predmeta
Poduzetništvo i predstavlja dio obaveza studenata I godine redovnog
studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u školskoj
2018/2019. godini. Pismena predispitna obaveza se boduje sa ukupno 5
bodova i obavezni je dio polaganja predmeta. Prema rasporedu u
Prilogu, koji čini sastavni dio ovog Uputstva, studenti izrađuju
Pristupni rad – studiju slučaja kompanije, u skladu sa uputama u
nastavku.
Kako izraditi Pristupni rad? - Pristupni rad studenti izrađuju u
grupama po dva studenta, prema formi koja je sastavni dio ovog
Uputstva. U prilogu se nalazi Spisak timova sa dodijeljenim
kompanijama sa liste Fortune najuspješnijih kompanija
http://fortune.com/best-companies/list. Pristupni rad sadrži naslovnu
stranu, uvod, naziv kompanije, profil kompanije, osnivačku priču, opis
proizvoda, opis vlasnika/poduzetnika, ocjenu uspješnosti, četiri
pitanja za kritičko razmišljanje i zaključak. Pristupni rad se imenuje
kao: Poduzetnistvo_Fortune_Prezime_Ime_Prezime_Ime. Dokument snimiti i
poslati u PDF formatu.
Kako i kada predati Pristupni rad? – Izrađen “Pristupni rad – studija
slučaja kompanije” neophodno je dostaviti predmetnoj asistentici
mr.sc. Selmi Smajlović na e-mail: [email protected] najkasnije
do 12.01.2019. godine .
UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
I ciklus studija
Školska 2018/2019. godina
PRISTUPNI RAD IZ PREDMETA PODUZETNIŠTVO STUDIJA SLUČAJA „Naziv
kompanije“
Predmenti nastavnik: Studenti:
Prof.dr. Bahrija Umihanić, redovni profesor Prezime i ime, br. ind.
Prezime i ime, br. ind.
Tuzla, januar, 2019. godina
1.
UVOD
(U ovom dijelu potrebno je napisati svrhu izrade pristupnog rada, kao
i osnovne informacije o radu. Uvod ne treba prelaziti 200 riječi. Ovaj
tekst izbrisati kada počnete pisati svoj tekst – služi samo kao
napomena što, kako i koliko trebate napisati u ovom dijelu rada).
2.
NAZIV KOMPANIJE
Na osnovu svih dostupnih izvora (internet stranice Fortune liste
najuspješniji kompanija http://fortune.com/best-companies/list,
internet stranica kompanije, novinskih članaka linkova sa reklamama,
govorima vlasnika/osnovača, pričama o uspješnoj kompaniji, dostupnih
naučnih i stručnih članaka o kompaniji koja je predmet Vašeg
pristupnog rada, itd) u okviru, u nastavku navedenih podnaslova rada,
napisati do dvije stranice teksta u kojem ćete dati opis djelatnosti u
kojoj posluje vaša kompanija, ispričati osnivačku priču i ključne
tačke razvoja vaše kompanije, opisati poslovni model kompanije (način
poslovanja kompanije - mozete koristiti i dostupne slike za
predstavljanje poslovanja), opisati najznačajnije proizvode (posebno
one koji su bili revolucionarni za kompaniju), te opisati
poduzetnika/osnivača kompanije. Na kraju u dijelu ocjene uspješnosti
osim prikaza rangiranja kompanije na listi Fortune kroz godine, u ovom
dijelu je neophodno navesti informacije o uspješnosti kompanije
(izražene kroz finansijske i nefinansijske pokazatelje, koji su
prikazani na stranici Fortune, npr. ostvareni profit, prihodi od
prodaje, povrati na uloženo u periodu od pet ili deset godina), te
dati svoj sud o razlozima i ključnim faktorima koji su u najvećoj
mjeri doprinijeli uspješnosti kompanije. Kao primjer za pisanje ovog
rada mogu Vam poslužiti Slučajevi koji su u toku semestra obrađivani
na vježbama iz predmeta Poduzetništvo, a koji se nalaze na kraju
svakog poglavlja u knjizi Barringer B.R., Ireland R.D., Poduzetništvo
– uspješno pokretanje novih poduhvata, 3. izdanje, Centar za razvoj
poduzetništva, OFFSET Tuzla, 2010. godine. Ovaj tekst izbrisati kada
počnete pisati svoj tekst – služi samo kao napomena što, kako i koliko
trebate napisati u ovom dijelu rada.)
1.
Profil kompanije
2.
Osnivačka priča
3.
Opis proizvoda
4.
Opis poduzetnika/vlasnika/menadžera
5.
Ocjena uspješnosti
3.
PITANJA ZA KRITIČKO RAZMIŠLJANJE
(U ovom dijelu neophodno je formulisati četiri pitanja za kritičko
razmišljanje o temi/kompaniji).
Pitanje 1.
Pitanje 2.
Pitanje 3.
Pitanje 4.
4.
ZAKLJUČAK
(U ovom dijelu sažeto prezentirajte najznačajnije dijelove rada (ne
prepisujte već napisano). Izrecite lični stav o najznačajnijim
dijelovima rada, predložite mjere i postupke unapređenja i dajte
određene prijedloge koji će doprinijeti teoriji i praksi poduzetništva
u kontekstu obrađene teme. Zaključak se piše u trećem licu i treba da
sadrži minimalno pola i maksimalno jednu stranicu. Ovaj tekst
izbrisati kada počnete pisati svoj tekst – služi samo kao napomena
što, kako i koliko trebate napisati u ovom dijelu rada.
SPISAK STUDENATA NA PREDMETU PODUZETNIŠTVO SA DODIJELJENIM KOMPANIJAMA
Redni broj
PREZIME
IME
Fortune 500 najuspješnije kompanije na svijetu za 2018. godinu
http://fortune.com/fortune500/
1
AHMETAŠEVIĆ
NEĐLA
Walmart
www.stock.walmart.com
2
AVDIČEVIĆ
NIRVANA
3
ALIĆ
LAMIJA
Exxon Mobil
www.exxonmobil.com
4
ALJUKIĆ
LARISA
5
ALTAGIĆ
RIJALDA
Berkshire Hathaway
www.berkshirehathaway.com
6
AVDIĆ
SAMRA
7
AVDIĆ
DŽANA
Apple
www.apple.com
8
AVDIĆ
IBRAHIM
9
HASIĆ
ADI
UnitedHealth Group
www.unitedhealthgroup.com
10
BAJRAKTAREVIĆ
FATIMA
11
BAJRIĆ
MIRELA
McKesson
www.mckesson.com
12
BERBEROVIĆ
ARIANA
13
BOJADŽIJA
BESIM
CVS Health
www.cvshealth.com
14
BUDIMLIJA
BAKIR
15
BULIĆ
HANIFA
Amazon.com
www.amazon.com
16
BULJUBAŠIĆ
AIDA
17
BUREKOVIĆ
AMRA
AT&T
www.att.com
18
BURGIĆ
FARUK
19
ČAJIĆ
OMER
General Motors
www.gm.com
20
ČAUŠEVIĆ
JASMINA
21
DEDIĆ
REŠID
Ford Motors
www.corporate.ford.com
22
DOLJANČIĆ
MEDLINA
23
DRNDIĆ
FATIMA
AmerisourceBergen
http://www.amerisourcebergen.com
24
DUBINOVIĆ
SAMRA
25
MUJKIĆ
ELMA
Chevron
http://www.chevron.com
26
SALIHBAŠIĆ
EMINA
27
IBRAHIMOVIĆ
EMINA
Cardinal Health
http://www.cardinalhealth.com
28
DELIHASANOVIĆ
NADIRA
29
DŽAFIĆ
LEJLA
Costco
http://www.costco.com
30
DŽINIĆ
AMRA
31
ĐULBIĆ
DŽENANA
Verizon
http://www.verizon.com
32
EL IDRISSI
MOULAY
33
FILIPOVIĆ
DAVOR
Kroger
http://www.thekrogerco.com
34
GULAM
HANIFA
35
GULAM
ELMA
General Electric
http://www.ge.com
36
HALIDOVIĆ
ARMINA
37
HALILČEVIĆ
NEJRA
Walgreens Boots Alliance
http://www.walgreensbootsalliance.com
38
HALILOVIĆ
DŽENITA
39
HASANOVIĆ
AMIRA
JPMorgan Chase
http://www.jpmorganchase.com
40
HASINOVIĆ
ELMA
41
HRKIĆ
AJLA
Fannie Mae
http://www.fanniemae.com
42
HRVIĆ
MELIHA
43
HUSEJNOVIĆ
AJLA
Alphabet
http://www.abc.xyz
44
HUSIĆ
ESMA
45
IBRAHIMOVIĆ
TARIK
Home Depot
http://www.homedepot.com
46
IBRIĆ
SALIH
47
ISABEGOVIĆ
ADNAN
Bank of America Corp.
http://www.bankofamerica.com
48
JAHIĆ
MELISA
49
JAHIĆ
ILIJAS
Express Scripts Holding
http://www.express-scripts.com
50
JAKUBOVIĆ
TARIK
51
ČORBIĆ
AMAR
Wells Fargo
http://www.wellsfargo.com
52
JAŠAREVIĆ
TARIK
53
KADUŠIĆ
SENIJA
Boeing
http://www.boeing.com
54
KADUŠIĆ
ELVIRA
55
KARIĆ
NURA
Phillips 66
http://www.phillips66.com
56
KARIĆ
EDINA
57
KONJIĆ
ŠEJLA
Anthem
http://www.antheminc.com
58
KOTORIĆ
SABAHUDIN
59
MAHMUTOVIĆ
SABIRA
Microsoft
http://www.microsoft.com
60
MAKIĆ
ARNEL
61
MARKOVIĆ
ELA
Valero Energy
http://www.valero.com
62
MEHIĆ
ALMEDINA
63
MEHMEDOVIĆ
LEJLA
Citygroup
http://www.citigroup.com
64
MUJAGIĆ
ADNAN
65
MUJEZINOVIĆ
ELDAR
Comcast
http://www.comcastcorporation.com
66
MUJKIĆ
SAMRA
67
MALABDIĆ
ANISA
IBM
http://www.ibm.com
68
MULIĆ
ADELA
69
MULIĆ
AMELA
Dell Technologies
http://www.delltechnologies.com
70
MUSIĆ
ELDAR
71
MUSIĆ
MIRELA
State Farm Insurance Cos.
http://www.statefarm.com
72
MUSLIMOVIĆ
ENAIDA
73
MUSTAFIĆ
IBRAHIM
Johnson & Johnson
http://www.jnj.com
74
MUSTAJBAŠIĆ
ELDIN
75
NUHANOVIĆ
OMAR
Freddie Mac
http://www.freddiemac.com
76
ŠIŠIĆ
AMINA
77
UNKIĆ
BERINA
Target
http://www.target.com
78
HASANBAŠIĆ
EMINA
79
ĆEJVANOVIĆ
ALDIJANA
Lowe*s
http://www.lowes.com
80
NURIKIĆ
EDINA
81
OGRIĆ
SELMA
Marathon Petroleum
http://www.marathonpetroleum.com
82
OKIĆ
OMER
83
PAZARA
AMINA
Procter & Gamble
http://www.pg.com
84
PEZIĆ
AMINA
85
PIRAGIĆ
AIŠA
MetLife
http://www.metlife.com
86
SALETOVIĆ
MERJEMA
87
SARAČEVIĆ
SELIM
UPS
http://www.ups.com
88
SEJDINOVIĆ
AMELA
89
SINANOVIĆ
ISMIRA
PepsiCo
http://www.pepsico.com
90
SINANOVIĆ
MUHAMED
91
ŠLJIVIĆ
LARISA
Intel
http://www.intel.com
92
SULEJMANAGIĆ
AZRA
93
SULJIĆ
DAMIR
DowDuPont
http://www.dow-dupont.com
94
TAINDŽIĆ
LAMIJA
95
TOKMIĆ
AJLA
Archer Daniels Midland
http://www.adm.com
96
TUNJIĆ
GABRIJELA
97
TURČINOVIĆ
SELMINA
Aetna
http://www.aetna.com
98
VESELČIĆ
IVKA
99
ŽILIĆ
ADMIRA
FedEx
http://www.fedex.com
100
ZUKIĆ
ANIDA
101
NUHANOVIĆ
ALMA
United Technologies
http://www.utc.com
2