Inbjudan Till Klubbtävling Göteborgsspelet 1617 Mars 2019 TÄVLINGSPLATS

Inbjudan Till Klubbtävling Göteborgsspelet 1617 Mars 2019 TÄVLINGSPLATS

DESCARGAR PDF


Inbjudan till Klubbtävling
Göteborgsspelet 16-17 mars 2019
TÄVLINGSPLATS
=============
Marconi Ishall, Marconigatan, 421 39 V Frölunda
Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m
TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER
============================
Fastställande av startordning sker på fredag den 15 mars 2019 kl.
19.00 i Marconi Ishall.
Startordningarna publiceras på http://www.skatesweden.wehost.se/18-19/
Lördag den 16 mars kl. 08:30 Möte för panelerna
kl. 09:00 – 20,00 Tävling
Söndag den 17 mars kl. 09:00 – 17:00 Tävling
TÄVLINGSKLASSER
===============
Seniorer A Damer och Herrar Kort och Friåkning
Juniorer A Damer och Herrar Kort och Friåkning
Ungdom 13 A Flickor och Pojkar Kort och Friåkning
Ungdom 15 A Flickor och Pojkar Kort och Friåkning
Minior A Flickor och Pojkar Friåkning
Seniorer B1 Damer och Herrar Kort och Friåkning
Seniorer B2 Damer och Herrar Friåkning
Juniorer B1 Damer och Herrar Kort och Friåkning
Juniorer B2 Damer och Herrar Friåkning
Ungdom 15 B1 Flickor och Pojkar Friåkning
Ungdom 15 B2 Flickor och Pojkar Friåkning
Ungdom 13 B Flickor och Pojkar Friåkning
Miniorer B Flickor och Pojkar Friåkning
Anmälda B-åkare och A-åkare, som ej är med i A-serien och Elitserien,
i Gbgs Distriktet, har företräde före åkare från övriga distrikt med
samma prioriteringsordning.
TÄVLINGSREGLER
==============
ISU Regulations 2018 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler
för säsong 2018/2019 för klubbtävling.
TESTKRAV
========
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong
2018/2019.
LICENSKRAV
==========
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong
2018/2019.
MUSIK
=====
I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara
digital och ska läggas in som MP3-fil i IndTA.
OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA. Musiken ska vara
på plats och uppdaterad senast sju dagar före första tävlingsdag 9
mars, om inte anses anmälan vara ofullständig och dubbel
anmälningsavgift ska erläggas.
Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på CD som åkaren tar med
sig ut till isen (reserv). Musiken ska inte lämnas in i förväg utan
bara användas som reserv.
Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat skiva.
Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår.
Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program
(kort/fri), åkarens namn och förening samt den exakta speltiden (inte
åktiden).
PRISER
======
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid
prisutdelning.
====================================================================
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter
avslutad friåkning i Kiss & Cry.
PUL
===
Dataskyddsförordningen (GDPR)
=============================
Göteborgs Konståkningsförbund behandlar personuppgifter inom ramen för
sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av
åkare vid tävling. Vid registrering av åkare importeras/exporteras
personuppgifter från IdrottOnline (föreningens medlemsregister) till
IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer.
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och
inbjudan till samt vid registrering. Utöver behandlingen av
personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter
genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och
exponering i TV och digitala skärmar, samt behandling av
personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik,
tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare
m.fl. Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel anmälan,
resultatrapportering eller löpande rankingpoängsrapportering.
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera
utifrån åkarkategori. De typer av personuppgifter som i normalfallet
behandlas inom ramen för tävlingar och tester är främst (men inte
exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och
betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön.
Laglig grund
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds
på avtal samt uppgift avallmänt intresse som laglig grund.
Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att
skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga
personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och
rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och
funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar
om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att
radera dina personuppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter
kan innebära att du inte kan delta i svensk konståknings test- och
tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot
dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en
annan part som ansvarar för databehandling.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du
rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår
behandling av personuppgifter.
Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi
dig kontakta Göteborgs Konståkningsförbund på [email protected].
PLANNED PROGRAM CONTENT
=======================
Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband med
anmälan till tävling. Säkerställ att PPC är uppdaterat i IndTA.
ANMÄLNINGSAVGIFT
================
625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1
program.
Avgiften ska inbetalas senast 2019-03-08 på plusgiro 52 66 28–3 efter
bekräftelse om deltagande av arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel
avgift erläggas.
ANMÄLAN
=======
Anmälan till tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast måndagen den
2019-02-25
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass,
planned program content (PPC), testnivå, musikfil enligt punkt 7 samt
bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i
IndTA om allt är korrekt registrerat).
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan
och dubbel anmälningsavgift ska betalas.
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt
prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser.
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis
återbetalning av anmälningsavgift enligt Svenska
konståkningsförbundets Tävlings- och uppvisningsregler, § 119.
Vid avanmälan kontakta [email protected] och GKF 0705-53 60 85
ARRANGÖREN
==========
Göteborgs konståkningsförbund i samarrangemang med Göteborgs
Konståkningsklubb Singel
[email protected] och [email protected]
MÅLTIDER
Det kommer finnas café med lättare förtäring.
UPPLYSNINGAR
============
För information hänvisas till:
Göteborgs konståkningsförbunds hemsida
www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/goteborgskonstakningsforbund/
Göteborgs Konståkningsklubb Singels hemsida
Tävlingsledare: GKF Gudrun Elfström 0705-53 60 85
GKK Anne Verbeke 0707-20 85 55
Varmt välkomna!