III Příloha 1 Přehled Kritérií U Prioritních Zemí S

III Příloha 1 Přehled Kritérií U Prioritních Zemí S

DESCARGAR PDF

III.
Příloha 1: Přehled kritérií u prioritních zemí s programem spolupráce
Prioritní země
Intenzita bilaterálních vztahů
Kategorie zemí dle OECD/DAC
Postavení dle indexu lidského rozvoje (UNDP) mezi 182 zeměmi
Existence strategického dokumentu pro omezování chudoby
Index vnímání korupce
(Transparency International), pořadí v seznamu 180 zemí
Dodržování lidských práv a svobod (Freedom House)
Postavení ČR mezi ostatními dárci v dané zemi
ODA per capita
Afghánistán
Středně vysoká
Nejméně rozvinuté země (LDC)
181. místo
Ano
179. místo
Politická práva: 6
V provincii Lógar ZRS ČR poměrně viditelná
Občanské svobody: 6
Status:
nesvoboda
Bosna a Hercegovina
Velmi vysoká, dlouhá tradice dobrých vzájemných vztahů
Země s nižším středním příjmem (LMIC)
76. místo
Ano
99. místo
Politická práva: 4
Dobré, ZRS ČR viditelná
Občanské svobody: 3
Status: částečná svoboda
113 USD
Etiopie
Středně vysoká, tradice dobrých vzájemných vztahů
Nejméně rozvinuté země (LDC)
171. místo
Ano
120. místo
Politická práva: 5
Při vhodném teritoriálním a sektorovém zacílení ZRS ČR dobrý potenciál
Občanské svobody: 5
Status: částečná svoboda
29 USD
Moldavsko
Velmi vysoká, intenzívní vzájemné vztahy
v posledních 10 letech
Země s nižším středním příjmem (LMIC)
117. místo
Ano
89. místo
Politická práva: 3
ČR se přihlásila k roli „supporting facilitator“ v rámci EU
Občanské svobody: 4
Status: částečná svoboda
71 USD
Mongolsko
Velmi
vysoká, dlouhá tradice dobrých vzájemných vztahů
Země s nižším středním příjmem
(LMIC)
115. místo
Ano
120. místo
Politická práva: 2
ČR se přihlásila k roli „supporting facilitator“ v rámci EU
Občanské svobody: 2
Status: svoboda
87 USD
Zdroje: Seznam příjemců ODA dle kategorizace OECD/DAC, srpen 2009
*
Index lidského rozvoje, Zpráva o lidském rozvoji, UNDP, 2009
*
Index vnímání korupce, Transparency International, 2008
*
Zpráva Freedom House, 2009, stupnice 1 (nejvyšší stupeň svobody) -
7 (nejnižší stupeň svobody), země celkově hodnocena jako svobodná,
částečně svobodná, popř, nesvobodná
2