(Form DR03) TC KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Form DR03) TC KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DESCARGAR PDF

(Form DR-03)
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
===========================
DOKTORA YETERLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ
==================================

............................................................ANABİLİM
DALI BAŞKANLIĞINA
Enstitünüz
.......................................................................
Anabilim Dalında Doktora Programı öğrencisiyim. Doktora Yeterlik
sınavına girmek istiyorum.
Geregini saygılarımla arz ederim.
Tarih: ....../....../20....
Öğrencinin:
Adı Soyadı :
.................................................................................
Öğr. No : …………………………
E-Mail : …………………………
Tel No : …………………………
İmzası : ..........................
Yeterlik Sınavı : İlk defa 2. Defa
Danışmanın:
Unvanı, Adı Soyadı :
...................................................................
İmzası : ............................
* Bu Form `Form DR-04` ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne
gönderilecektir.