EKER – BYK TROFESİ 2014 BURGAZ KUPASI YELKENLİ YAT

EKER – BYK TROFESİ 2014 BURGAZ KUPASI YELKENLİ YAT

DESCARGAR PDF


EKER – BYK TROFESİ 2014
BURGAZ KUPASI YELKENLİ YAT YARIŞLARI
Yarış İlanı
29 KASIM 2014
Eker – BYK Trofesi 7. Ayak Burgaz Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29
Kasım 2014 Cumartesi günü Tirilye – Güzelyalı – Tirilye parkurunda
“yat” sınıfında yapılacaktır.
Ambulans ve sağlık ekibi Tirilye Barınağı’nda bekletilecektir.
1 UYGULANACAK KURALLAR
Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış
Kuralları (RRS) 2013–2016, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2013–2014,
ISAF Yönetmelik 20, IRC Kuralları 2013 Bölüm A,B,C, Türkiye Yelken
Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans,
Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları
Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem
Talimatı, Genel Yarış Talimatı Madde 19 Temyiz Hakkı, İşbu Yarış
İlanı, Bursa Yelken Kulübü Genel Yarış Talimatı 2014, varsa Ek Yarış
Talimatları uyarınca yapılacaktır. Talimatlar arasında çelişki olması
durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve varsa Yarış Ek
Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır.
2 YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR
2.1 Yarışlar, tam boyları (LH/LOA) 6 – 27 metre arasında bulunan,
içten veya dıştan takma bir motora sahip, 2014 yılı IRC Ölçü Belgesi
olan tekneler ile yeni başlayan, yat sınıfı özelliklerini taşıyıp IRC
ölçü belgesi edinmemiş DESTEK sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve
güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm
yelkenli teknelere açıktır.
2.2 IRC Sınıfları
Teknelerin sınıflandırması Yarış Komitesi tarafından bütün başvurular
alındıktan sonra yapılacaktır.
Tüm sınıflar kendi flamalarını kıç ıstralyalarına takacaklar ve yarış
boyunca taşıyacaklardır.
2.3 Destek Sınıfı (Bordo Flama): BYK Genel Yarış Talimatı 2014 Madde
19.2’de tanımlanan Destek Sınıfı handikap sistemine tabi olan yatlar.
2.4 Bu yarış için azami ekip sayısı sınırlaması yoktur.
Asgarî ekip sayısı tüm sınıflar için üç kişidir. Her türlü emniyet
donanımı, ekip sayısına göre yeterli sayı ve özellikte olacaktır.
2.5 Yarışlar, tüm bölgelere ve yabancı yatlarla yelkencilere geçerli
yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile açıktır.
2.6 Yatlar yarış esnasında pruvanın önünde çıkıntı yapan demir/çapa
taşıyamazlar.
3 KAYITLAR
3.1 Kayıt formu tamamen doldurulmuş, yat sahibi veya yazılı olarak
yetki verdiği sorumlu kişisi tarafından imzalanarak ve geçerli IRC
ölçü belgesi, DESTEK Sınıfı için teknenin imal yılı, metre olarak tam
boy (LOA) ve balon(simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı
beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2014 yılı ekip lisansları
(vizeli numaralarının yazılması) ile birlikte 28 Kasım 2014 Cuma günü
saat 18.00'e kadar Yarış Sekreterliğine verilmiş olacaktır. Bu
tarihten sonra alınan kayıtlar geçerli sayılmayacaktır.
3.2. Kayıt Formları bilgisayar ortamında veya okunaklı ve büyük harf
ile doldurulmalı ve tüm ekip isimleri Nüfus Cüzdanında olduğu şekilde
yazılmalıdır. Aksi halde kayıt geçerli olmayacaktır. Yarışlara katılan
yarışçıların 2014 yılında alınmış veya 2014 vizesi yapılmış lisans
belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans
Kulübümüz aracılığı ile çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı
olmayan sporcular yarışa katılamazlar. Geçici Lisans ücreti 2014 yılı
için 30 TL’dir. Bu ücretin yarış kayıt ücreti ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir.
3.3 Kayıt ücreti, kayıt sırasında ödenmelidir. Kaydın faks veya
e-posta ile yapılması halinde, kayıt ücretinin BYK’nin banka hesabına
(İŞ BANKASI FEVZİÇAKMAK ŞUBESİ HESAP NO 2201 0654 389 IBAN NO:TR26
0006 4000 0012 2010 6543 89) yatırıldığına dair dekont veya kayıt
formu ile birlikte gönderilen Mail Order Formu kayıt formuna
eklenmelidir. Banka dekontuna mutlaka yat adı yazdırılmalıdır. Faks
veya e-posta ile yapılan kayıtlar için telefon ile teyit alınmalıdır.
Aksi takdirde kayıtlar geçersiz sayılacaktır.
İlgili kişi: Ebru Daştan
Telefon:0533 685 48 08 Fax: (224) 451 99 80
e-posta: [email protected]
3.4 Kayıt ücretleri;
Tüm Sınıflar 120 TL’dir. TYF Katkı payı olan 50 TL bu bedele dâhildir.
3.5 Geçerli IRC ölçü belgesi veya DESTEK Sınıfı için istenen beyanı
olmayan bir teknenin bu yarışa katılmasına izin verilmeyecektir.
3.6 Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa,
bu husus yazılı olarak veya
[email protected] adresine e-posta ile veya 0 533 685
48 08 telefon numarasına SMS mesajı ile ilan edilen uyarı işareti
saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler
alınmayacaktır.
3.7 Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede
bulunacaktır.
3.8 Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının
atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.
4 YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Yarış Sekreterliği yarışın yapılacağı güne kadar Bursa Yelken Kulübü –
Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, Konak Mh. Seçkin Sk. No:23/1
Nilüfer BURSA olacaktır.
Tel: 0533- 685 48 08
Yarış Günü Yarış Sekreterliği Tirilye Barınağı Gardenya Kafe’de
kurulacaktır.
5 YARIŞ KATEGORİSİ
ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014–2015’e göre Kategori 4’tür
6 TROFE KATSAYISI
Bir adet coğrafi yarış planlanmış olup, yarışın Trofe Katsayısı 1’dir
(1x1).
7 ROTA
7.1 29 Kasım Cumartesi günü Coğrafi Rota yarışı yapılacaktır.
7.1.1 Tirilye START - Güzelyalı önüne atılmış şamandıra iskelede –
Tirilye FİNİŞ
7.1.2 ALTERNATİF ROTA
Tirilye START - Güzelyalı önünde oluşturulan hatta FİNİŞ.
7.3 Yarış Komitesi rota kısaltmasına, lider konumdaki teknenin
durumuna göre uygun gördüğü anda karar verebilir ve finişi belirler.
Rota kısaltması ilk tekne şamandırayı dönmeden VHF 73’ten net biçimde
anons edilecektir.
7.4 ALTERNATİF ROTA verilecek ise rota kısaltma bayrağı toka edilecek
ve bu telsizde 73. Kanaldan anons edilerek duyurulacaktır.
8 MESAFE
8.1 Yaklaşık 15 mil, Alternatif Rota’da yaklaşık 7,5 mildir
9 YARIŞLARI BAŞLATMA VE YARIŞ PROGRAMI
9.1 Bu yarışlar, RRS 26 ‘nın değiştirilmiş şekli uyarınca aşağıdaki
gibi başlatılacaktır.
Uyarı İşareti Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir (starta on
dakika var)
Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I”, 1 seda işareti ile toka
edilir (starta beş dakika var)
Bir Dakika Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I” , 1 uzun seda
işareti ile arya edilir (starta 1 dakika var)
Start İşareti Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir
(start saati).
9.2 Yarış günü tüm sınıflar için ilk uyarı işareti saati 10.50
olacaktır. BYK Genel Yarış Talimatı 2014 Madde 12.2 geçerlidir. Start
etme süresi 15 dakikadır.
9.3 Saat 14.00’ten sonra uyarı işareti verilmeyecektir.
9.4 Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis
ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler.
Yarış Kurulu; bu durumdaki teknelerin yelken numarasını/tekne adını
seslenerek ve VHF Kanal 73’ten genel yayın yapmak suretiyle ÇAĞRI
YAPARAK tekneleri uyarmaya çalışacaktır.
10 START HATTI
10.1 START HATTI Tirilye barınağı açığında kurulmuş olan çift
şamandıra arasındaki hat olup startların yönü genel doğu yönünde
olacaktır. Hakem Komitesi, Tirilye mendireği üzerine bulunacaktır.
Herhangi bir değişiklik, Komite tarafından VHF 73’ten bildirecektir.
11 FİNİŞ HATTI
11.1 Start hattının aynısıdır. Finişlerin yönü, start hattının tam
tersi, genel batı yönlüdür. Alternatif rota uygulandığı takdirde,
Güzelyalı önünde dönüş için kullanılan şamandıra ile hakem botu
arasındaki hat, finiş hattı kabul edilecektir.
12 YARIŞ SÜRESİ
12.1 Yarışın süresi saat 18.00’e kadardır.
13 RRS BÖLÜM 2 KURALLARINI İHLAL CEZASI
Bölüm 2 kurallarını ihlal eden bir tekne olaydan sonra mümkün olan en
kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra, derhal
bir tramola ve bir kavançadan oluşan dönüşler şeklinde, aynı yönde İki
Dönüş Cezası kullanacaktır.
14 ÖDÜLLER
14.1 BURGAZ KUPASI için her sınıftaki ilk 3 tekne ödüllendirilecektir.
14.2 Ödüllerin verilebilmesi için, o sınıfta 3 kayıt şartı
aranacaktır.
4.3 Ödül Töreni yarıştan sonra saat 18.00’de Tirilye barınağında
yapılacaktır.
15 YARIŞ BRİFİNG
Yarış öncesi brifing yarış günü saat 09.30’da Tirilye Barınağı’nda
verilecek kahvaltıda yapılacaktır.
16 SOSYAL ETKİNLİKLER
Yarış öncesi Tirilye Barınağında kahvaltı, sonrasında da aynı yerde
sucuk-ekmek partisi yapılacaktır.
ROTA KARTI:

ALTERNATİF (KISA) ROTA:

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Konak Mah. Seçkin Sk. No:23/1
16110 Nilüfer BURSA
▲ Tel: (224) 239 22 22  Fax 239 31 21     www.bursayelkenkulubu.org.tr