EK2 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Ve Soyadı

EK2 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Ve Soyadı

DESCARGAR PDF

EK-2
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı ve Soyadı:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Akademik Unvanı:
İş Telefonu:
Cep Telefonu:
İş Adresi:
E-postası:
Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı):
Aldığı Sertifikalar:
Uzmanlık Alanı:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doç. / Prof.
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti
ekte) ve Danışman(lar)ı:
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
==========
Yıl
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Projelerde Yaptığı Görevler:
………………………………………………………………………………………………................................
İdari Görevler:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ödüller:
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
(Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave
edilecektir):
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
19xx-xxxx
Güz
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20xx-xxxx
Güz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahar
 
 
 
 
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler:
B1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
basılan bildiriler:
E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
G. Diğer yayınlar:
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve
belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)
G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..