D ENNÉ TáborY Tvorivosti VEDHRA 2018 V Dome

D ENNÉ TáborY Tvorivosti VEDHRA 2018 V Dome

DESCARGAR PDF

D ENNÉ táborY tvorivosti
VEDHRA 2018
v   dome techniky ZSVTS BB
Organizátor: Vedecká hračka, občianske združenie, Banská Bystrica

Termíny:
A: 19. 2. – 23. 2. 2018
B: 9. 7. – 13. 7. 2018
C: 30. 7. –3. 8. 2018
C: 20. 8. – 24. 8. 2018
Téma tábora (pre deti od 9 rokov do 14 rokov):
Uplatnenie vynálezcovských krokov pri vytvorení/navrhnutí
novej/originálnej vedeckej hračky (najmä z odpadových materiálov) a
vyrobenie/zhotovenie jej prototypu každým účastníkom tábora. Návrh jej
loga/ochrannej známky, nákresu
a nárokov na ochranu/ patentových nárokov.
Cena: 72 € (desiata, obed, ovocie, pitie, spotrebný materiál, vstupné,
cestovné).
Tábor sa koná, ak je 5 dní pred termínom záväzne prihlásených min. 5
účastníkov (max. počet 13).
Kontakt a info: 0903 549 243; [email protected]; www.vedeckahracka.sk