COMUNICAT FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI

COMUNICAT FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI

DESCARGAR PDF


COMUNICAT
FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI
La data de 6 decembrie 2016, la sediul Şcolii Naţionale de Grefieri, a
avut loc festivitatea de absolvire a cursanților acestei instituții,
promoția 2016. Un număr de 128 de absolvenți ai Şcolii Naţionale de
Grefieri au optat astăzi pentru posturi de grefieri la instanțele
judecătorești (respectiv 99) și la parchetele din toată țara (29 de
posturi).
Au adresat felicitări absolvenților, pentru rezultatele deosebite
obținute, domnul procuror Constantin Micu – director adjunct al
Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii, doamna judecător Ana Maria Garofil - directorul
Institutului Național al Magistraturii, doamna judecător Cristiana
Mihaela Crăciunescu – formator în cadrul Institutului Național al
Magistraturii, fost director al Școlii Național de Grefieri. La acest
eveniment au mai participat, alături de cursanții SNG, formatorii și
conducerea SNG, precum și domnul procuror Nelu Ciobanu, director
adjunct responsabil cu formarea continuă la INM.
În cadrul discursurilor a fost subliniat rolul grefierului în sistemul
judiciar, importanța constituirii echipei magistrat-grefier, precum și
a comunicării în cadrul instanțelor și parchetelor unde absolvenții
SNG urmează să fie repartizați.
În anul şcolar 2016, Şcoala Naţională de Grefieri a pus accentul în
pregătirea profesională iniţială a viitorilor grefieri pe dezvoltarea
motivaţiilor şi a aptitudinilor necesare exercitării profesiei de
grefier, însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare
pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în lumina noilor
modificări legislative precum şi a preconizatului transfer de
atribuţii de la magistrat la grefier. De asemenea, și în acest an
școlar, Şcoala Naţională de Grefieri a avut în vedere apropierea
instituțională de Institutul Național al Magistraturii, continuând
implementarea de activități comune de formare, menite să contribuie la
creșterea calității și eficienței actului de justiție, prin întărirea
echipei magistrat-grefier.
Persoana responsabilă în relaţia cu mass media
Judecător ELENA MIRUNA GHICA
[email protected]
Bd. Regina Elisabeta, Nr.53, Sector 5, Bucureşti
Tel: +40 (21) 407.62.09 Fax: +40 (21) 310.34.80;
www.grefieri.ro
Operator de date cu caracter personal: nr. 6709