…………………ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURUL KARARI Karar Tarihi…/…/…… Karar Sayısı

…………………ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURUL KARARI Karar Tarihi…/…/…… Karar Sayısı

DESCARGAR PDF

………………….ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURUL KARARI
Karar Tarihi:…./…../……
Karar Sayısı: ……..
Toplantıya Katılanlar: …………, …………, …………..
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Görev dağılımı, Şirketin Temsili
Şirketimizin Yönetim Kurulu, ………….. …………… Başkanlığı’nda toplanarak
aşağıdaki kararları almışlardır.
Karar 1 :Şirketimizin …………………….. tarihinde yapılan Genel Kurulunda
seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin Görev dağılımının aşağıdaki
şekilde olmasına,
Yönetim Kurulu Başkanı ……………….
Yönetim Kurulu Başkan Vk.(ya da yardımcısı)……………………
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi(veya üyesi)………………………..
2-Şirketimizi, bilcümle tüm kurum ve kuruluşlarda, her hususta en
geniş yetkiyle, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Yönetim Kurulu
Başkanı ………………., Yönetim Kurulu Başkan Vk.(ya da yardımcısı) ……………………,
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi(veya üyesi)……………………….. ’dan herhangi
ikisinin (VEYA BİRİSİNİN VS…), şirket unvanı altında koyacakları
müşterek (YA DA MÜNFERİT)imzaları 3 (üç) yıl süre ile temsil ve ilzamı
etmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
İmza İmza İmza
Not:
Şirket ortakları dışından müdür atanması halinde Kişinin T.C. uyruklu
olup olmadığı ve ikametgah adresi kararda belirtilmelidir
Örneğin; T.C. uyruklu …..adresinde mukim ….ın Şirketi dışadan müdür
olarak temsil ve ilzam etmesine….