Anexa 1 Lista Codurilor Tranzacţiilor Cod Denumirea

Anexa 1 Lista Codurilor Tranzacţiilor Cod Denumirea

DESCARGAR PDF

  Anexa 1
Lista codurilor tranzacţiilor
 
Cod
Denumirea
Tipul mesajului
Tipul documentului
Descrierea
000
Operaţiuni de sistem
MT103 (SDBTR)
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Ordin incaso
Operaţiuni iniţiate de către administratorul de sistem (BNM) în cazuri
excepţionale
001
Transferuri de credit ordinare ale clienţilor
MT103 (SDBTR)
MT102 (SCDN)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către participanţi în numele clienţilor
002
Operaţiuni de eliberare a numerarului
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri de credit iniţiate de către băncile licenţiate în scopul
asigurării mijloacelor în conturile de decontare pentru primirea
numerarului de la BNM
003
Operaţiuni de depunere a numerarului
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri de credit iniţiate de către BNM pentru transferarea
mijloacelor echivalente numerarului depus de către băncile licenţiate
la BNM
006
Operaţiuni cu valori mobiliare pe piaţa secundară
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către BNM în numele băncilor licenţiate pentru
operaţiunile cu valori mobiliare tranzacţionate pe piaţa secundară
008
Tranzacţia de clearing generată de sistemul CDN
Transferuri iniţiate de sistemul CDN pentru decontarea poziţiilor nete
finale ale participanţilor
014
Restituirea sumei transmise în mod eronat
MT103 (SDBTR)
MT202 (SDBTR)
MT102 (SCDN)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către participanţi pentru restituirea sumei
transmise în mod eronat
016
Achitarea serviciilor prestate de BNM în cadrul SAPI
MT202 (SDBTR)
MT103 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către BNM în scopul perceperii plăţii pentru
serviciile acordate în cadrul SAPI
099
Operaţiuni cu valori mobiliare şi de politică monetară ale BNM
MT202 (SDBTR)
MT103 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de BNM în scopul realizării de către BNM a
instrumentelor politicii monetare şi a funcţiilor de agent fiscal al
statului
100
Transferuri de credit ordinare interbancare
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către BNM sau băncile licenţiate
101
Transferuri de credit aferente plăților bugetare
MT103 (SDBTR)
MT102 (SCDN)
Ordin de plată
Transferuri de credit aferente plăților bugetare inițiate de către
participanţi în nume şi pe cont propriu sau în numele clienţilor
102
Debitarea directă aferentă plăţilor bugetare
MT104 (SCDN)
Ordin de plată
Transferuri privind debitarea directă iniţiate de către participanţi,
aferente plăţilor bugetare
103
Debitarea directă aferentă plăţilor nebugetare
MT104 (SCDN)
Ordin de plată
Transferuri privind debitarea directă iniţiate de către participanţi,
aferente altor plăţi decît cele bugetare
104
Transferuri speciale
MT202 (SDBTR)
MT103 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri speciale iniţiate de către BNM
105
Perceperea în mod incontestabil care nu se referă la plăţile în
bugetul public naţional
MT103 (SDBTR)
Ordin incaso
Transferuri iniţiate de către BNM sau băncile licenţiate în
conformitate cu actele normative în vigoare
106
Perceperea în mod incontestabil care se referă la plăţile în bugetul
public naţional
MT103 (SDBTR)
Ordin incaso
Transferuri iniţiate de către BNM sau băncile licenţiate în
conformitate cu actele normative în vigoare
107
Transferuri privind creditele interbancare asigurate cu gaj
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de băncile licenţiate în scopul acordării
creditelor interbancare asigurate cu hîrtii de valoare (cu acceptul
BNM)
108
Transferuri privind creditele „overnight” acordate conform cererii
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de BNM în vederea acordării / rambursării
creditelor „overnight” acordate la cerere
109
Transferuri privind creditele „overnight” acordate în mod automat
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către BNM pentru acordarea / rambursarea
creditelor „overnight” pentru acoperirea „overdraft”-ului
110
Transferuri privind depozitele „overnight”
MT202 (SDBTR)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către băncile licenţiate / BNM pentru
amplasarea/ restituirea depozitelor „overnight”
111
Transferuri programate
MT103 (SDBTR)
MT102 (SCDN)
Ordin de plată
Transferuri iniţiate de către participanţi pentru efectuarea plăţilor
programate
114
Debitarea directă aferentă Serviciului Guvernamental de plăţi
Electronice
MT104
(SCDN)
Ordin de plată
Operaţiuni iniţiate de către Trezoreria de Stat din cadrul
Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat Centrul de
Guvernare Electronică pentru efectuarea plăţilor aferente Serviciului
Guvernamental de plăţi Electronice
(Anexa 1 modificată prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM
nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151)
(Anexa 1 modificată prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr.
155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
Anexa 2
 
Programul zilei operaţionale a SAPI
 
Nr. d/o
Denumirea etapei
Perioada de timp
1.
Etapa de pregătire
08:00-09:00
1.1.
Verificarea soldurilor
08:00-08:15
1.2.
Operaţiuni de remediere
08:15-09:00
2.
Efectuarea plăţilor şi a compensării
09:00-20:30
2.1.
Efectuarea plăţilor în sistemul DBTR
09:00-20:30
2.2.
Prima sesiune de compensare în sistemul CDN
09:00-15:00
2.2.1
Transmiterea documentelor de plată
09:00-13:30
2.2.11
Verificarea documentelor de plată
13:30-14:30
2.2.2
Preclearing
14:30-14:45
2.2.3
Clearing
14:45-15:00
2.3.
A doua sesiune de compensare în sistemul CDN
15:00-20:00
2.3.1
Transmiterea documentelor de plată
15:00-18:30
2.3.11
Verificarea documentelor de plată
18:30-19:30
2.3.2
Preclearing
19:30-19:45
2.3.3
Clearing
19:45-20:00
3.
Operaţiuni “overnight”
20:30-21:30
3.1.
Acoperirea “overdraft”-ului
20:30-20:45
3.2.
Credite “overnight” la cerere /plasarea depozitelor overnight
20:45-21:30
4.
Anularea plăţilor şi prezentarea rapoartelor
21:30-22:00
5.
Etapa de finalizare
22:00-22:30
 
Anexa 3
 
Tipurile de priorităţi utilizate în SAPI
 
Tipul priorităţii
Descrierea
Priorităţile 1-15
pentru operaţiunile iniţiate de BNM în calitate de administrator în
sistemul DBTR
Priorităţile 16-50
pentru operaţiunile iniţiate de participanţi în sistemul DBTR în regim
de urgenţă
Priorităţile 51-84
pentru operaţiunile iniţiate de participanţi în sistemul DBTR în regim
normal
Prioritatea 85
pentru operaţiunile iniţiate de participanţi în sistemul DBTR în
regimul “de executat sau respins”
Priorităţile 86-100
pentru operaţiunile iniţiate de participanţi în sistemul CDN în regim
normal
 
Anexa 4
Tarifele pentru plăţile procesate în SAPI
 
Nr.
Tipul comisionului
Valoarea comisionului
1.
Comisionul pentru procesarea unui document de plată în sistemul DBTR
2.50 lei
2.
Comisionul pentru procesarea unui document de plată în sistemul CDN
0.25 lei
.
4.
Comisionul pentru procesarea unui pachet cu documente de plată în
sistemul CDN
0.25 lei
5.
Comisionul pentru procesarea unei interpelări în sistemul DBTR şi
sistemul CDN
Vor fi taxate următoarele interpelări:
- Anularea plăţii ne procesate (MT192)
- Obţinerea stării plăţii (MT195/STAT)
- Obţinerea copiei plăţii (MT195/DUPL)
- Schimbarea priorităţii plăţii (MT195/PRTY)
- Obţinerea stării contului (MT985/ STAT)
- Obţinerea informaţiei consolidate pe cont (MT985/SQDC)
- Obţinerea poziţiei nete curente din SCDN (MT985/PCLT)
- Obţinerea informaţiei statistice pentru sesiunea de compensare
(MT985/TTLS)
- Obţinerea informaţiei privind soldul în cont (MT920/941)
- Obţinerea extrasului de cont intermediar (MT920/942)
- Obţinerea raportului intermediar pentru sesiunea de compensare
(MT973)
0.50 lei
 
Notă:
Comisionul pentru procesarea documentului de plată aferent restituirii
sumei transmise în mod eronat se percepe de la participantul care a
transmis suma eronată.
([Anexa 4 modificată prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM
nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151)]
*Lista actelor normative
care au modificat şi/sau completat Regulamentul cu privire la sistemul
automatizat de plăţi interbancare
1.
Hotărîrea CA al BNM nr. 316 din 30.11.2006 (MO al R. Moldova nr.
186-188/664 din 08.12.2006, în vigoare din 01.03.2007)
2.
Hotărîrea CA al BNM nr.139 din 14.06.2007 (MO al R. Moldova
nr.94-97/429 din 06.07.2007, în vigoare din 01.11.2007)
3.
Hotărîrea CA al BNM nr. 152 din 31.07.2008 (MO al R. Moldova nr.
174/503a din 16.09.2008, în vigoare din data publicării)
4.
Hotărîrea CA al BNM nr. 5 din 15.01.2009 (MO al R. Moldova nr.
7-9/16 din 20.01.2009)
5.
Hotărîrea CA al BNM nr. 23 din 29.01.2009 (MO al R. Moldova nr.
49-50/205 din 06.03.2009, în vigoare din 01.06.2009)
6.
Hotărîrea CA al BNM nr. 153 din 29.07.2010 (MO al R. Moldova nr.
163-165/610 din 10.09.2010, în vigoare din 01.11.2010)
7.
Hotărîrea CA al BNM nr. 228 din 27.09.2012 (MO al R. Moldova nr.
222-227/1276 din 26.10.2012, în vigoare din 01.01.2013)
8.
Hotărîrea CA al BNM nr. 162 din 08.08.2013 (MO al R. Moldova nr.
182-185/1287 din 23.08.2013, în vigoare din data publicării)
9.
Hotărîrea CA al BNM nr. 190 din 25.09.2014 (MO al R. Moldova nr.
325-332/1530 din 31.10.2014, în vigoare din data publicării)
10.
Hotărîrea CE al BNM nr. 158 din 16.06.2016 (MO al R. Moldova nr.
184-192/1151 din 01.07.2016, în vigoare din 01.08.2016)
11.
Hotărîrea CE al BNM nr. 118 din 04.05.2017, (MO al R. Moldova nr.
155-161/933 din 19.05.2017, în vigoare din 19.07.2017)
5