Allen Robert Hogyan Győzzünk A Vitákban Budapest Bioenergetic Kiadó

Allen Robert Hogyan Győzzünk A Vitákban Budapest Bioenergetic Kiadó

DESCARGAR PDF

Allen, Robert: Hogyan győzzünk a vitákban. Budapest, Bioenergetic
Kiadó, 2001. 117 p.
Almási Jánosné: Kommunikáció. Kecskemét, GAMF, 1993. 42 p.
Anderson, James A.: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai.
Budapest, Typotex Kiadó, 2005. 294 p.
Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei: Társadalomoptikai
tanulmányok. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2000. 307 p.
Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Budapest, Ferenczy Könyv- és
Lapkiadó, 1995. 211 p.
Angelusz Róbert: Optikai csalódások: [közvélemény, nyilvánosság, tabu,
mimikri]. Budapest, Pesti Szalon Könyvkiadó, 1996. 260 p.
Ankerl Géza: Építészet és kommunikáció. Budapest, Műszaki Könyvkiadó,
1991. 194 p.
Antal Zsolt et al.: Médiabefolyásolási technikák kislexikona.
Budapest, Századvég Kiadó, 2005. 232 p.
Antal Zsolt, Gazsó Tibor [szerk.]: Magyar médiahelyzet. Budapest,
Századvég Kiadó, 2005. 394 p.
Antalné Szabó Ágnes: Magyar nyelv és kommunikáció a 11-12. évfolyam
számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 96 p.
Antalné Szabó Ágnes: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő
évfolyam számára tanulásmódszertan, szövegértés, szövegalkotás,
helyesírás, grammatika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 175 p.
Antalné Szabó Ágnes: Magyar nyelv és kommunikáció az 5-6. évfolyam
számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 100 p.
Antalóczy Tímea: A szappanoperák genezise és analízise. Budapest, MTA
Szociológiai Kutatóintézet TEAM, 2001. 112 p.
Antalóczy Tímea: Preferált értékek a szappanoperákban: pilot study
alkalmazása a soap-land vizsgálatára. Budapest, MTA Szociológiai
Kutatóintézet TEAM, 2001. 129 p.
Argejó Éva [szerk.]: A jelentések könyve. Budapest, Új Mandátum Kiadó,
1998.
Aronson, Elliot: A társas lény [ford. Erős Ferenc]. Budapest,
KJK-Kerszöv Kiadó, 2000. 395 p.
Aronson, Elliot: A társas lény [ford. Erős Ferenc]. Budapest,
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 395 p.
Árpa Attila: Ha én ezt a klubról egyszer elmesélem. Pécs, Art Noveau
Kiadó, 2003. 288 p.
Árpa Attila: Halál egyenes adásban. Budapest, Budapest-Print Kiadó,
2004. 370 p.
Asa Briggs, Peter Burke: A média társadalomtörténete: Gutenbergtől az
internetig [ford. Göbölyös Magdolna et al.]. Budapest, Napvilág Kiadó,
2004. 417 p.
Asbót Kristóf et al.: Kommunikáció a médiában, avagy hogyan adjuk el
magunkat... Budapest, ÁKMI, 1999. 46 p.
Axtell, Roger E.: Gesztusok: ajánlott és tiltott
testbeszéd-megnyilvánulások a világ minden tájáról [ford. Cserna
György]. Pécs, Alexandra Kiadó, 1998. 226. p.
Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Budapest, Új Mandátum
Kiadó, 2001. 208 p.
Bajomi-Lázár Péter: Közszolgálati rádiózás Nyugat-Európában. Budapest,
Új Mandátum Kiadó, 2000.
Bajomi-Lázár Péter: Sajtó, Szabadság Médiapolitikai alternatívák.
Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 2004.
Baka Éva: vállalatok környezetvédelmi kommunikációja. Budapest,
Geomédia Kiadó, 2002. 51 p.
Bakonyi János: Vezetői készség - kommunikáció a horoszkópban.
Veszprém, Nodus, 1999. 151 p.
Balázs Géza [szerk.]: Kommunikáció- és médiaismeret. Budapest, Magyar
Rádió, 1998. 357 p.
Balázs Géza (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője.I.
Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. 405 old..
Balázs Géza, Bódi Zoltán [szerk.]: Az Internetkorszak kommunikációja.
Budapest, Gondolat Kiadó, 2005. 195 p.
Balázs Géza, Voigt Vilmos [szerk.]: A magyar jelrendszerek évszázadai.
Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 1998. 183. p.
Balázs Géza: A rádiós kommunikáció: Tanulmányok a Magyar Rádió Nyelvi
bizottságának műhelyéből. Budapest, Magyar Rádió, Oktatási Osztály,
Nyelvi Bizottság, 1997. 78 p.
Balázs Géza: Médiaműfajok: Rövid összefoglaló az újságok, a rádió és a
televízió műfajairól. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Mai
Magyar Nyelvi Tanszék, 1998. 52 p.
Balázs Géza: Médianyelv: Az igényes sajtó/média nyelve. Budapest,
Magyar Rádió Rt. Oktatási Osztály, 2000. 234 p.
Balogh Gábor [szerk.]: Az információs társadalom dimenziói. Budapest,
Gondolat Kiadó, 2006. 293 p.
Bálványos Huba: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Budapest,
Balassi Kiadó, 2003. 124 p.
Bánréti Zoltán: Kommunikálj! - kommunikációs és nyelvi tréningek 14-18
évesek számára. Budapest, Korona Kiadó, 1996. 165 p.
Barbier, Frédéric: A média története: Diderot-tól az internetig [ford.
Balázs Péter]. Budapest, Osiris Kiadó Kiadó, 2004. 402 p.
Barkó Endre: Információ és orientáció: bevezetés a tájékoztatás
elméletébe. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 2002. 152 p.
Barlai Róbert, Kővágó György: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció.
Budapest, Századvég Kiadó, 2004. 391 p.
Barlai Róbert, Kővágó György: Válság- (katasztrófa) kommunikáció
tanulmányok és szemelvények. Budapest, Petit Real, 1996. 152 p.
Barlai Róbert, Szatmáriné Balogh Mária: Önismeret, kommunikáció,
csoportjelenségek dióhéjban - olvasókönyv a kommunikációs tréningek
résztvevői számára. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1997. 216 p.
Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve. Budapest, Flaccus Kiadó, 2002.
197 p.
Barratt, Michael: Médiaszereplés felsőfokon egy bennfentes útmutatója
[ford. Doubravszky Sándor, Jánossy Ilona]. Budapest, Bagolyvár Kiadó
Kiadó, 2001. 156 p.
Barta Tamás, W. Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika.
Budapest, Szókratész Külgazdasági Akadémia Kiadó, 2003. 268 p.
Barta Tamás: Üzleti kommunikáció és etika. Budapest, Zsigmond Király
Főiskola, 2002. 243 p.
Bártfai Barnabás: Elektronikus kommunikáció [számítógép-hálózatok,
Internet ...]. Budapest, BBS-E BT, 2000. 88 p.
Bauer György: A születő új tiszta pillanata. Budapest, Artphoto-Press,
2002. 382 p.
Bayer József, Bajomi-Lázár Péter [szerk.]: Globalizáció, média,
politika - A politikai kommunikáció változása a globalizáció korában.
Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2005. 171 p.
Bayer Judit: A háló szabadsága az internet tartalmának szabályozási
problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében. Budapest,
Zsigmond Király Főiskola, 2005. 213 p.
Bednanics Gábor, Bónus Tibor [szerk.]: Kulturális közegek - Médiumok a
20. század első felében Magyarországon. Budapest, Ráció Kiadó, 2005.
446 p.
Bedő Iván: Hírkönyv. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2005. 207 p.
Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan: Stílus és értelmezés a
nyelvi kommunikációban. Budapest, Corvinus Kiadó, 1996.
Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti
megközelítésben. Budapest, Trezor Kiadó, 2001. 332 p.
Beniger, James R.: Az irányítás forradalma: az információs társadalom
technológiai és gazdasági forrásai [ford. Rohonyi András]. Budapest,
Gondolat Kiadó, 2004. 758 p.
Benvenuto, Sergio: Városi legendák - miért hisszük el, amit mondanak?
[ford. Csabai Márta]. Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. 191 p.
Béres István, Horányi Özséb [szerk.]: Társadalmi kommunikáció.
Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 415 p.
Béres István, Horányi Özséb Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris
Kiadó, 1999. 415 p.
Bernáth László: Tanuljunk könnyen, gyorsan újságot írni! Budapest, Dóm
Kiadó, 1996. 160 p.
Bertho-Lavenir, Catherine: A demokrácia és a média a 20. században.
Debrecen, Csokonai Kiadó, 2005. 296 p.
Bethlenfalvy Gábor: Sajtókapcsolati műhelytitkok. Budapest, Bagolyvár
Kiadó, 2000.
Bezeczky Gábor: Metafora, narráció, szociolingvisztika. Budapest,
Akadémia Kiadó, 2002. 303 p.
Bibliográfia
Birkenbihl, Vera F.: Testbeszéd: a testbeszéd megértése [ford. Nagy
Imre]. Budapest, Trivium Kiadó, 2001. 229 p.
Bíró Gáborné, Nyárády Gáborné: Közéleti kommunikáció. Budapest,
Perfekt Kiadó, 2004. 354 p.
Boda Edit, M.: Médiakalauz: mozgóképkultúra, médiaismeret. Budapest,
Magyar Média Műhely, 1997.
Bodrits István, Viczián János [szerk.]: Ki kicsoda a hírközlésben?
Szekszárd, Babits Kiadó, 1994. 487 p.
Bokor József [szerk.]: Sajtójog. Békéscsaba, Booklands Kiadó, 2003.
278 p.
Bokor József: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Békéscsaba,
Booklands Kiadó, 2000. 216 p.
Bolton, Robert: A kommunikáció művészete: hogyan érvényesítsük
magunkat, hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg
konfliktusokat [ford. Bárkányi István]. Budapest, Cascade Kiadó, 1995.
287 p.
Bourdieu, Pierre: Előadások a televízióról [ford. Erőss Gábor].
Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 110 p.
Böszörményi József: Információs robbanás - etnikai konfliktusok.
Budapest, Püski Kiadó, 2004. 113 p.
Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Budapest, Helikon Kiadó, 2000.
210 p.
Brochand, Bernard, Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve[ford. Bors
Edit et al.]. Budapest, KJK-Kerszöv Kiadó, 2004. 554 p.
Brown, Courtney: Kozmikus utazás [kommunikáció a földönkívüliekkel]
[ford. Stanka Zsuzsa]. Budapest, Gulliver Kiadó, 1996. 311 p.
Bruner, Jerome S.: Valóságos elmék, lehetséges világok. [ford. Ehmann
Bea, Újlaky Judit, Ülkei Zoltán]. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2005.
166 p.
Buckingham, David: Médiaoktatás [ford. Károlyi Júlia]. Budapest,
Zsigmond Király Főiskola, 2005.
Buda Béla, Sárközy Erika [szerk.]: Közéleti kommunikáció. Budapest,
Akadémia Kiadó, 2001. 138 p.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.
Budapest, Animula Kiadó, 2001. 240 p.
Buda Béla: A pszichoterápia alapkérdései: kapcsolat és kommunikáció a
pszichoterápiában: válogatott tanulmányok. Budapest, Országos
Alkohológiai Intézet, 2001. 343. p.
Buda Béla: Pszichoterápia kapcsolat és kommunikáció. Budapest,
Akadémia Kiadó, 2004. 523 p.
Buzinkay Géza – Kókay György: A magyar sajtó története I. A
kezdetektől a fordulat évéig. Budapest, Ráció Kiadó, 2005. 225. p.
Cialdini, Robert B.: A befolyásolás lélektana: a meggyőzés
pszichológiája [ford. Széchenyi Kinga]. Budapest, Corvinus Kiadó,
1999. 375 p.
Clayton, Peter: Testbeszéd a munkahelyen [ford. Csák Erika, Szilágyi
Diána]. Budapest, Kossuth Kiadó, 2004. 168 p.
Cope, Peter: A digitális világ: Kalauz a digitális média megértéséhez
és felhasználásához. Pécs, Alexandra Kiadó, 2005. 192 p.
Cottardo, Gianni: Nekem a reklám több mint kenyérkereset: vallomás
szakmai titkokról, bűnökről és bűnösökről. Budapest, McCann-Erickson,
1996.
Czike László: A pokol legalsóbb bugyra: a magyar közszolgálati
televízió: kortörténeti esszégyűjtemény időrendi sorban elbeszélve.
Debrecen, Gold Book, 2006. 312. p.
Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikációnk. Nyíregyháza, Bessenyei
György Könyvkiadó, 1998. 151 p.
Csabai Márta, Erős Ferenc [szerk.]: Test-beszédek: köznapi és
tudományos diszkurzusok a testről. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2002.
211 p.
Császi Lajos: A média rítusai a kommunikáció neodurkheimi elmélete.
Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 196 p.
Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik. Budapest, Új Mandátum
Kiadó, 2003. 189 p.
Cseh Gabriella, Sükösd Miklós: A médiatörvény és ami utána következik:
fogalmak, intézmények és vitakérdések a médiatörvényben. Budapest,
Constitutional & Legislative Policy Institute, 1997. 144 p.
Cseh Gabriella, Sükösd Miklós: Médiajog és médiapolitika
Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 1999.
Cserháti Zoltán et al.: Egészségügyi adminisztráció,
minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Budapest,
Semmelweis Kiadó, 2005. 223 p.
Csermely Ákos [szerk.]: A közszolgálatiság újrafogalmazása a digitális
forradalom küszöbén: írások az internet és a média világából.
Budapest, PrimeRate Kft., 2005. 487 p.
Csermely Ákos [szerk.]: A média jövője: nem mind illik, ami szabad...
Budapest, Média Hungária Kiadó, 2001. 282 p.
Csermely Ákos, Sükösd Miklós [szerk.]: A hír értékei: Etika és
professzionalizmus a mai magyar médiában. Budapest, Média Hungária
Kiadó, 2001. 256 p.
Csórián Sándor: Információ és kommunikáció. Budapest, Kossuth Kiadó,
2003. 117 p.
Danyi Gyula: Az információszerzés és forráskezelés technológiája
kommunikáció szakos hallgatók számára. Dunaújváros: Főiskolai Kiadó,
2006. 95 p.
David Buckingham: A gyermekkor halála után: Felnőni az elektronikus
média világában [ford. Kertész Balázs]. Budapest, Helikon Kiadó, 2002.
372 p.
Deák Csaba: Kommunikáció és prezentáció. Budapest, Human Telex
Consulting, 2003. 182 p.
Derényi András [szerk.]: Kommunikációs tanulmányok. Budapest, Zsigmond
Király Főiskola, 2003.
Dessewffy Tibor: A kocka el van veszve. Budapest, Gondolat Kiadó,
2004. 305 p.
Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát! De úgy, hogy oda is
adja! - kommunikáció a gyakorlatban. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 2002.
157 p.
Dombrádi Krisztián: Rendszer és politika - a rendszerváltás utáni
politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről. Budapest, Századvég
Kiadó, 2004. 124 p.
Domokos Lajos: Press & PR a médiatevékenység, a szervezeti és az
üzleti kommunikáció alapjai. Budapest, Domokos Press & Pr Kft., 2005.
482 p.
Domokos Lajos: Press a nyomtatott és az elektronikus újságírás
elmélete, gyakorlata. Budapest, Domokos, 1998. 359 p.
Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek
nyelvhasználatunkban. Debrecen, DE Nyelvtudományi Intézet, 2002. 248
p.
Doug Newsom et al.: Régi dilemmák és új törekvések a modern társadalom
médiájában. Budapest, Korong Bt., 1996. 77 p.
Draskovits Imre, Róka Jolán et al. [szerk.]: Kommunikáció, Média,
Gazdaság. Budapest, Századvég Kiadó, 2003.
Durugy András, Nagy Zoltán: A sajtókommunikáció hatékonysága.
Budapest, Geomédia Kiadó, 2002. 24 p.
Dyson, Esther: 2.0 verzió: életünk a digitális korban [ford. Kozma
Zsolt]. Budapest, HVG Kiadó, 1998. 352 p.
Enyedi Nagy Mihály et al. [szerk.]: Magyarország médiakönyve, 2003:
[tények és tanok]. Budapest, ENAMIKÉ Kiadó, 2003.
Erdélyi Andrea: Nézd a kezem! - egyszerű gesztusjelek gyűjteménye nem
beszélő emberekkel való kommunikációhoz. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2005. 423 p.
Erdős Márta: A nyelvben élő kapcsolat: egy öngyilkosság-megelőző
sürgősségi telefonszolgálat beszélgetéseinek vizsgálata. Budapest,
Typotex Kiadó, 2006. 317 p.
Eriksson, Kjell H.: A sajtókapcsolat: könyv a publicitás
stratégiájáról [ford. Adecom Kft.]. Budapest, Star PR Ügynökség, 1997.
157 p.
Eszenyi Miklós: Az újságírás bibliográfiája. Miskolc, Miskolci
Bölcsész Egyesület, 1996. 167 p.
Fábri György, Kondor Zsuzsanna: Az információs társadalom és a
kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest,
Századvég Kiadó, 2003. 271 p.
Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció nemzeti és szervezeti
kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok. Budapest, Püski
Kiadó Kiadó, 2001. 180 p.
Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció: nemzeti és szervezeti
kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok. Budapest, Püski
Kiadó, 2001. 180 p.
Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Budapest, Aula Kiadó,
2002. 184 p.
Farkas János: Információs-vagy tudástársadalom. Budapest, Infonia-Aula
Kiadó, 2002.
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban.
Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2000. 184 p.
Ferenczy József: Dialógus: az emberiség anyanyelve. Kecskemét, Petőfi
Kiadó, 2004. 79. p.
Feuer Mária: A firka lélektana. Budapest, Akadémia Kiadó, 2002. 320.
p.
Flusser, Vilém: Az írás: van-e jövője az írásnak? [ford. Tillmann J.
A., Jósvai Lídia]. Budapest, Balassi Kiadó, 1997. 135 p.
Fodor László et al.: A kommunikáció alapjai. Budapest, Perfekt Kiadó,
2003. 539 p.
Fodor László, Vályogos Győző: Marketing és üzleti kommunikáció.
Budapest, Perfekt, 2004. 153 p.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Budapest, Kairosz
Kiadó, 1999. 381 p.
Forgó Sándor: Kommunikációelmélet üzleti kommunikáció. Eger, EKF
Líceum Kiadó, 2005. 243 p.
Frank, Milo Ogden: Értekezlet, megbeszélés röviden és eredményesen
[ford. Doubravszky Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1998. 112 p.
Frank, Milo Ogden: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan avagy A 30
másodperces üzenet technikája [ford. Doubravszky Sándor]. Budapest,
Bagolyvár Kiadó, 1998. 108 p.
Furkó Zoltán: Háború és béke rádióban és televízióban. Budapest,
Ajtósi Dürer Kiadó, 2002. 118 p.
Fülei-Szántó Endre: A verbális érintés. Budapest, MTA Nyelvtudományi
Intézet, 1994. 59 p.
Fülöp Géza: Az információ. Budapest, ELTE BTK, 1996. 178 p.
Fülöp Géza: Sajtótörténet, sajtóismeret. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1993. 94 p.
Gábor Kálmán et al.: Információs társadalom és az ifjúság. Szeged,
Belvedere Meridionale, 2003. 54. p.
Gabor, Don: Ismerkedés - társalgás: hogyan kezdeményezzünk
beszélgetést és szerezzünk barátokat? [ford. Komáromyné Várady Ágnes].
Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1998. 111 p.
Galambos Katalin: A kézírás anatómiája és pszichofiziológiája.
Budapest, Variant-Média Kiadó, 2002. 101 p.
Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Pécs, JPTE
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, 1997. 361 p.
Galánfi Csaba: A belső kommunikáció, mint nyereségnövelő eszköz.
Budapest, Geomédia Szakkönyvek Kiadó, 2002. 40 p.
Galgóczi László [szerk.]: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció.
Szeged, JGYF Kiadó, 1999. 293 p.
Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás. Budapest, KJK-Kerszöv
Kiadó, 2005. 434 p.
Gálik Mihály: Médiagazdaságtan 1-2. Budapest, Aula, 1998. 250 p.
Gáspár Gabriella: A polgári nyilvánosság kezdetei Magyarországon.
Budapest, Agroinform Kiadó, 2002. 196 p.
Gászpor Réka: Verbális és nonverbális kommunikáció. Budapest, Pont
Kiadó, 2003. 87 p.
Gerbner, George: A média rejtett üzenete: válogatott tanulmányok.
[ford. Nagy Zsolt]. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 157, p.
Gillen, Terry: A meggyőzés mesterfogásai pozitív befolyásolási
technikák [ford. Doubravszky Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1999.
231 p.
Goldberg, Bernard: Médiahazugságok: a CBS veterán riportere leleplezi
hogyan torzítják el a híreket [ford. Morvay Péter, Szabó Ibolya Anna].
Budapest, Focus Kiadó, 2004. 303. p.
Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 401 p.
Göndör András et al. Üzleti kommunikáció főiskolai jegyzet. Budapest,
PSZF, 1999. 269 p.
Gráfik Imre: Jelünk a világban: kultúránk. Szombathely, Savaria
University Press, 1995. 87 p.
Griffin, Emory A.: Bevezetés a kommunikációelméletbe [ford. Szigeti L.
László]. Budapest, Harmat Kiadó, 2003. 535 p.
Griffin, Emory A.: Szerezzünk barátokat! & becsüljük meg őket! [ford.
Erdélyi András]. Budapest, Harmat Kiadó, 2002. 212 p.
Gyarmati Béla: Hogyan lehetek hírlapíró?: egy zsurnaliszta
feljegyzései. Miskolc, Klaviatura Kiadványszerkesztő Bt., 1995. 112 p.
Gyenge Anikó [szerk.]: Infokommunikáció - médiakonvegrencia, in:
LEVIATÁN Tomus IV. Győr, UNIVERSITAS -GYŐR Kht., 2006. 6-166 p.
György Péter et al.: Médi/átok: röpiratok a magyar televíziózásról.
Budapest, Válasz Kiadó, 2003. 255 p.
György Péter: Memex: a könyvbe zárt tudás a 21. században. Budapest,
Magvető Kiadó, 2002. 267. p.
György Péter: Művészet és média találkozása a boncasztalon: művészeti
tanulmányok a művészet (története) után. Budapest, Kulturtrade Kiadó,
1995. 203 p.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, Osiris
Kiadó, 1996. 540. p.
H. A. Innis: A sajtó - a 20.század gazdaságtörténetének mellőzött
szereplője. (Információtörténeti Füzetek 1.) Budapest, Infonia-Aula
Kiadó, 2002.
H. Varga Gyula A kommunikáció: elmélet és gyakorlat tudományos
konferencia Eszterházy Károly Főiskola Eger, 2002. április 26-27.
Eger, EKF, 2002. 262 p.
Habermas, Jürgen: Kommunikatív etika: a demokratikus vitákban
kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai
elmélete [ford. Felkai Gábor]. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995.
284 p.
Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2002.
250 p.
Hamp Gábor [szerk.]: Szociológia és Kommunikáció Tanszék. Budapest,
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 2004. 134 p.
Hamp Gábor, Szöllősy Ágnes [szerk.]: Egyház és kommunikáció. Budapest,
Pax Romana Fórum, 2000. 129 p.
Hanzi Attila: Legjobb gyakorlat tréning hallgatói kézikönyv
kábítószerprobléma, fiatalkorú fogvatartottak, a kommunikáció szerepe
a fogvatartottak kezelésében. Budapest, Büntetésvégrehajtás Országos
Parancsnoksága, 2004. 77 p.
Harris, Godfrey: Az elégedett vevő a legjobb reklám: szájreklámról –
mindenkinek [ford. Bubán Kriszta, Doubravszky Sándor]. Budapest,
Bagolyvár Kiadó, 1999. 128 p.
Hegedűs T. András: Versengés, együttműködés, kommunikáció. Budapest,
Ligatura Kiadó, 1994. 131 p.
Hernádi Miklós: Közhelyszótár. Budapest, Gondolat Kiadó, 1995. 362. p.
Hidasi Judit [szerk.]: Kultúra, viselkedés, kommunikáció
külkereskedőknek, idegenvezetőknek, diplomatáknak, utazóknak.
Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 335 p.
Hidasi Judit [szerk.]: Szavak, jelek, szokások. Budapest, Windsor
Kiadó, 1998. 266 p.
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest, Scolar Kiadó,
2004. 167 p.
Hollós János: Hírek a kommunikációban. Budapest, Magyar Rádió Rt.,
2004. 94 p.
Hoppál Mihály et al.: Jelképtár. Budapest, Helikon Kiadó, 2004. 344.
p.
Horányi Özséb [szerk.]: Kommunikáció: válogatott tanulmányok.
Budapest, General Press, 2003.
Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ, kép. Budapest, General
Press, 2006. 183 p.
Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai.
Budapest, Novella Kiadó, 2005. 638 p.
Hull, Raymond: A sikeres nyilvános beszéd alapjai [ford. Doubravszky
Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1998. 239 p.
Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig: a beszéd folyamata a
nyelvbotlások tükrében. Budapest, Tinta Kiadó, 2005. 154 p.
Ivaskó Lívia (szerk.) A kommunikáció útjai. Gondolat - MTA-ELTE
Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2004. 196 old.
Ivaskó Lívia [szerk.]: Érthető kommunikáció. Szeged: SZTE
Médiatudományok Tanszék, 2005. 120 p.
Ivins, William Mills Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális
kommunikáció.[ford. Lugosi Lugo László]. Budapest, Enciklopédia Kiadó,
2001. 120 p.
Jankovics Marcell: "Mély a múltnak kútja...": gondolatok a kultúráról.
Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998. 311 p.
Jany János et al.: Médiajogi kézikönyv. Budapest, Osiris Kiadó, 2000.
Jenei Ágnes [szrek.]: Közélet és kommunikáció. Budapest, BKÁE ÁK,
2001. 107 p.
Jónás Erzsébet, Cs.: Mindennapi kommunikációnk. Nyíregyháza, Bessenyei
Kiadó, 1998. 151 p.
Kádár Anna: Tallózás a média világában. Budapest, Képzőművészeti Kiadó
és Nyomda, 1999.
Kádár Zsolt: Kommunikáció - theologia a kommunikáció, mint teória és
módszer a mindennapok kommunikációs szituációjában, a református
keresztyén theologiában és az egyházi szolgálat kontextusában. Szeged,
DRHE Vallástanári Tanszék, 2005. 218 p.
Kajdiné Suhajda Zsuzsanna, Kardos Lea: Reklámjogi és reklámetikai
kézikönyv. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998. 236 p.
Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Rejtjelek. Budapest, Interart Kiadó,
1993. 285 p.
Kapitány Ágnes: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei kommunikáció,
demokrácia, média. Budapest, Sajtóház Kiadó, 2006. 249 p.
Kapitány Ágnes: Rejtjelek 2: fejezetek a mindennapi élet
antropológiájából. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1995. 252. p.
Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Budapest, Akadémia Kiadó,
2005. 285. p.
Kása Jolán: Reklámszerződések. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1999. 183 p.
Kassai Ilona [szerk.]: Szakszó, szaknyelv, szakmai kommunikáció. Pécs,
PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2005. 116 p.
Kaszás György: A nagy adrenalinjáték: reklámcsinálás, amitől
gyorsabban ver a szívem. Budapest, Geomédia Lap- és Könyvkiadó, 2000.
388 p.
Keane, John: Média és demokrácia [ford. Kulcsár Valéria]. Budapest,
Helikon Kiadó, 1999. 155 p.
Kerényi Imre: Médiaegyensúly. Szentendre, Kairosz Kiadó, 2002. 264 p.
Király József: Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest, KIT, 2006.
128 p.
Kirschner, Josef: A manipuláció művészete az emberek befolyásolásának
nyolc legfontosabb szabálya Josef Kirschner [ford. Doubravszky
Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1999. 143 p.
Kirschner, Josef: A manipuláció művészete: az emberek befolyásolásának
nyolc legfontosabb szabálya. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1999.
Kiss Balázs [szerk.]: Politikai kommunikáció. Budapest, Rejtjel Kiadó,
2000. 299 p.
Kiss Pál István: Levelezés az üzleti életben. Gödöllő: Gödöllői
Agrártudományi Egyetem, 1999. 127 p.
Kissné Kovács Katalin [szerk.]: Kommunikáció, önkifejezés az óvodában
és az óvodapedagógus-képzésben. Hajdúböszörmény: HOKI, 1993. 127 p.
Knevel, Andries Gerrit: A világ a szobánkban: a keresztyén család és a
televízió [ford. Kiss Károly]. Budapest, Pont Kiadó, 2005. 106. p.
Kókay György et al.: A magyar sajtó története. Budapest, Sajtóház
Kiadó, 1999.
Kolosi Péter: A kereskedelmi televíziózás Magyarországon. Budapest,
Corvina Kiadó, 2006. 114 p.
Komenczi Bertalan: Információ és társadalom. Eger, EKF Líceum Kiadó,
2005. 200 p.
Koncz István, Nagy Andor József: A média pedagógiai és pszichológiai
problémái. Szentendre, Fitt Image, 2002. 294 p.
Kontér Mária [szerk.]: Üzleti kommunikáció. Debrecen: Discimus Üzleti
Iskola, 1998. 96 p.
Kontra Miklós (szerk.) Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori
Magyarországon. Budapest, Osiris, 2003. 371 old.
Kósa Éva, Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel: az audiovizuális
média hatása a személyiségre. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó,
1998. 87 p.
Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. Budapest, Korona Kiadó,
1997. 69. p.
Kozák Gyula: A hazugság mindennapi életünkben. Budapest, Balassi
Kiadó, 2002. 274 p.
Krokovay Zsolt: Médiaetika: A szólásszabadság és a polgárjogok.
Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2003. 271 p.
Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter: Történelem, kultúra, medialitás.
Budapest, Balassi Kiadó, 2003. 339 p.
Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg, medialitás, filológia: költészettörténet
és kulturalitás a modernségben. Budapest, Akadémia Kiadó, 2004. 273.
p.
Kútfalvi Oszkár: Újságpaloták. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 90 p.
Lajos Péter: Dadogásról – mindenkinek. Budapest, Pont Kiadó, 2003.
163. p.
Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón. Budapest, Balassi-OSZK,
2004.
Langer Katalin, Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2005. 223 p.
Lanstyák István, Simon Szabolcs: Tanulmányok a kétnyelvűségről.
Pozsony, Kalligram Kiadó, 2002. 226 p.
Lantos Erzsébet: Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban.
Budapest, HangÁr Kiadó, 2005. 98 p.
Lantos Erzsébet: Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban.
Budapest, Révai Digitális Kiadó, 2005. 98 p.
Lazar, Judith: A kommunikáció tudománya [ford. Pongrácz Mária].
Budapest, Balassi Kiadó, 2005. 135 p.
Lengyel Sándorné, T. Molnár Gizella: Kommunikáció és protokoll a
gyakorlatban. Szeged, SZTE JGYTFK, 2003. 180 p.
Lewis, David: Hogyan értessük meg magunkat? a hatékony kommunikáció
gyakorlati útmutatója [ford. Meskó Krisztina]. Budapest, Bagolyvár
Kiadó, 2001. 239 p.
Leydesdorff, Loet: A kommunikáció szociológiai elmélete. Budapest,
Typotex Kiadó, 2005. 301 p.
Lóth László: Kommunikáció a biztosítási szervezetekben. Budapest, BOI,
2004. 226 p.
Lóth László: Marketing, protokoll és üzleti kommunikáció tankönyv a
biztosításközvetítői képzés hallgatóinak. Budapest, Biztosítási
Oktatási Intézet, 2004. 201 p.
Lovász Irén: Szakrális kommunikáció. Budapest, Európai Folklór
Intézet, 2002. 118 p.
Luhmann, Niklas: Szerelem, szenvedély: az intimitás kódolásáról [ford.
Bognár Virág]. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 231 p.
Lux Éva: A vallás kommunikációja, a kommunikáció vallása
Krisna-vallás: egy komplex szakrális kommunikációs rendszer. Budapest,
MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 2000. 89 p.
Majeski, William J.: Hazugságvizsgáló könyv [ford. Doubravszky
Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1998. 97 p.
Makói Zita: Hogyan mondjam el neked... - kommunikáció csecsemőnkkel,
egymással, önmagunkkal. Budapest, Springer Orvosi Kiadó, 2000. 132 p.
Makói Zita: Sír a csecsemő kommunikáció az újszülöttel kérdések és
válaszok a csecsemősírásról. Budapest, Springer Hungarica Kiadó, 1994.
63 p.
Marcel Frydman: Televízió és agresszió [ford. Puskás Gyöngyi].
Budapest, Pont Kiadó, 2004. 123 p.
Marcsa Attila: Vállalati kommunikáció. Budapest, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, 2003.
Marinov Iván et al.: Legendavadászat szóbeszédek, tévhitek, átverések
nyomában. Budapest, HVG Kiadó,. 2006. 344 p.
Mast, Claudia: Az újságírás ábécéje: bevezetés a szerkesztőségi
munkába [ford. Schurk Viktória]. Budapest, Greger-Delacroix, 2000. 371
p.
Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció [ford. Szokács Kinga].
Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 252 p.
McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris Kiadó,
2003.
Mihalec Gábor: Áspiskígyók és palimadarak a magabiztos kommunikáció
gyakorlati kézikönyve. Budapest, Athenaeum Kiadó, 2004. 124 p.
Módra Tiborné et al.: Kommunikáció az egészségügyben. Budapest, ETI,
2005. 264 p.
Moeller, Michael Lukas: Az igazság kettesben kezdődik: a pár-beszéd
fontosságáról [ford. Kornya István]. Budapest, Pont Kiadó, 2003. 218.
p.
Molnár Péter, Segerstrale, Ullica [szerk.]: Nemverbális kommunikáció:
ahol a természet és a kultúra találkozik. Budapest, Typotex Kiadó,
2002. 331 p.
Montágh Imre et al.: Gyakori beszédhibák a gyermekkorban. Budapest,
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 237 p.
Móricz Éva, Téglássy Tamás: Kreatív tervezés a reklámban. Budapest,
BKTE: Marketingkommunikáció Alapítvány, 1999. 160 p.
Moss, Geoffrey: Az eredményes kommunikáció alapjai [ford. Kuszing
Gábor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1998. 186 p.
Muhi Klára et al.: Film- és médiafogalmak kisszótára. Budapest, Korona
Kiadó, 2002. 389. p.
Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Budapest, Múzsák Közművelődési
Kiadó, 1997. 151 p.
Nagy Alfréd: A sport marketingkommunikációja. Budapest, Magyar
Sportmenedzsment Társaság, 2005. 238 p.
Nagy Bálint: A támogatások fajtái és szerepe a kommunikációs
tevékenységben: egy magyarországi nagyvállalat gyakorlata. Budapest,
Geomédia Kiadó, 2002. 30 p.
Nagy Csaba: A 100 éves mozi mint metafora és mint valóság. Budapest,
Mozgókép és Befogadás Alapítvány, 1996. 101 p.
Nagy Katalin, S.: A látvány, amelyben élünk. Budapest, Műegyetemi
Kiadó, 1993. 123 p.
Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben?
Budapest, Akadémia Kiadó, 2006. 191 p.
Nemes György: Kommunikáció - igazságosságban és szeretetben. Budapest,
Piarista Hittudományi Főiskola, 1997. 148 p.
Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése.
Budapest, Századvég Kiadó, 2002. 137 p.
Németh Erzsébet: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Budapest,
Dictum Kiadó, 2003. 327 p
Németh Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció
kézikönyve. Budapest, Osiris Kiadó, 2006.
Németh Erzsébet: Közszereplés: A modern retorika eszköztára. Budapest,
Osiris Kiadó Kiadó, 1999.
Neumer Katalin [szerk.]: Kép, beszéd, írás. Budapest, Gondolat Kiadó
Kör: BIP, 2003. 319 p.
Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás. Budapest, Kávé Kiadó, 1998.
184 p.
Newman, Bruce I.: A politika tömegmarketingje: Demokrácia a gyártott
imázsok korában[ford. Doubravszky Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó,
2000. 199 p.
Newman, Bruce I.: politika tömegmarketingje: Demokrácia a gyártott
imázsok korában. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 2000.
Newman, Bruce I.: Politikai marketing, mint kampánystratégia.
Budapest, Bagolyvár Kiadó, 2000.
Nierenberg, Gerard I. et al.: Testbeszéd-kalauz, avagy Mit üzennek a
gesztusok? [ford. Doubravszky Sándor]. Budapest, Bagolyvár Kiadó,
1998. 191 p.
Nyárády Gáborné, Gősi Mariann: Közéleti és üzleti kommunikáció magyar
nyelven. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1998. 335 p.
Nyárády Gáborné: Közszereplés és hatni tudás. Székesfehérvár,
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., 2006. 122 p.
Nyárády Gáborné: Public Relations I-II. Budapest, Perfekt Kiadó, 2004.
Nyíri Kristóf, Szécsi Gábor [szerk.]: Szóbeliség és írásbeliség a
kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig.
Budapest, Áron Kiadó, 1998. 294 p.
Nyíri Kristóf. [szerk.]: A 21. századi kommunikáció új útjai.
Budapest, MTA Filozófiai Kutatóintézet, 2001. 294 p.
Ogilvy, David: Ogilvy a reklámról [ford. Török András]. Budapest, Park
Kiadó, 2001. 221 p.
Orosz Magdolna: "Az elbeszélés fonala": narráció, intertextualitás,
intermedialitás. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003. 299 p.
O'Sullivan, Tim: Médiaismeret [ford. Bényei Judit]. Budapest, Korona
Kiadó, 2002. 466 p.
Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. Budapest, LSI Oktatóközpont, 2000.
331 p.
Pap János: Hang-ember-hang: rendhagyó hangantropológia. Budapest,
Vince Kiadó, 2002. 248 p.
Papné Végső Julianna: Megelőzés – kommunikáció. Budapest, Rendőrtiszti
Főiskola, 2000. 23 p.
Papp Ágnes et al.: Kommunikáció, tömegkommunikáció, médiakultúra.
Budapest, NSZI, 2000. 111 p.
Parker, Steve: Kommunikáció írta [ford. Hideg János]. Budapest,
Lilliput Kiadó, 2000. 31 p.
Pásztor György: Üzleti kommunikáció. Budapest, BGF Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, 2001.
Pease, Allan et al.: Szó-beszéd a társalgás művészete [ford. Dáczer
Éva]. Budapest, Park Kiadó, 2004. 166, [2] p.
Pease, Allan: Kérdezni tudni kell! hogyan érheted el a "boldogító
igent" a munkádban a sikeres kommunikáció titka az üzletszerző
kézikönyve multi level marketing [ford. B. Albitz Ilona]. Budapest,
Fiesta Kiadó, 2000. 120 p.
Pease, Allan: Testbeszéd gondolatolvasás gesztusokból [ford. Walkóné
Békés Ágnes]. Budapest, Park Kiadó, 2005. 222, [2] p.
Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája [ford. Nemes Anna].
Budapest, Park Kiadó, 2006. 317 l.
Pécsi József: Fotó és reklám. Budapest, Intera Rt., 1997. 47 p.
Peel, Malcolm: Kommunikációs készségünk fejlesztése [ford. Dobos
Lídia]. Budapest, Trivium Kiadó, 1999. 238 p.
Pelejtei Tibor: Public relations a kommunikáció szervezésének
gyakorlati kézikönyve és kiegészítő szakismeretei. Budapest, Pelejtei
T., 2000. 173 p.
Perjés László: Internet marketing magyar szemmel. Budapest, Bagolyvár
Kiadó, 2001. 299 p.
Petőcz Éva [szerk.]: Kommunikáció - nyelv - művészet, 2002. Budapest,
Trezor Kiadó, 2002. 137 p.
Petőfi S. János [szerk.]: A szövegtani kutatás általános kérdései,
szöveg és zene, mediális transzpozíciók [tanulmányok, recenziók,
bibliográfiák és repertóriumok a dominánsan verbális humán
kommunikáció kutatása köréből] Szeged, JGYF, 2004. 255 p.
Petőfi S. János et al.[szerk.]: A magyar szövegtani kutatás
irodalmából [Tanulmányok, recenziók és repertóriumok a dominánsan
verbális humán kommunikáció kutatása köréből]. Szeged: JGYTF Kiadó,
1991.
Pilling János [szerk.]: Orvosi kommunikáció. Budapest, Medicina Kiadó,
2004. 613 p.
Piper, Hans-Christoph: A kommunikáció tanulása a lelkigondozás és
prédikálás terén egy pasztorálteológiai modell [ford. a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem Szakfordító Társasága]. Debrecen,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 1999. 148 p.
Pléh Csaba et al. [szerk.]: Nyelv - kommunikáció – cselekvés.
Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 672 p.
Pokol Béla: Médiahatalom: válogatott írások. Budapest, Windsor Kiadó,
1995. 197 p.
Popper Péter: Sajtópszichológia. Budapest, MÚOSZ Bálint György
Újságíró Akadémia Kiadó, 1998.
Price, Monroe E.: A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti
identitás [ford. Horányi Attila, Csapody Barbara]. Budapest, Magvető
Kiadó, 1998. 419 p.
Pringle, Hamish: A sztárok is ezt ajánlják! hírességek a márkák
szolgálatában [ford. Bayer Antal] Budapest, Geomédia Kiadó, 2005. 288
p.
Pusztay János: Nyelvrokonság és nemzeti tudat. Szombathely: Savaria
University Press, 1995. 57 p.
Quilliam, Susan: Csecsemők és gyermekek [ford. Cserna György]. Pécs,
Alexandra Kiadó, 1997. 127. p.
Quilliam, Susan: Optimális szereplés [ford. Cserna György]. Pécs,
Alexandra Kiadó, 1997. 127. p.
Quilliam, Susan: Sikerek a társas érintkezésben [ford. Cserna György].
Pécs, Alexandra Kiadó, 1997. 127. p.
Raátz Judit: Kommunikáció a kereskedelmi szakképzés számára. Budapest,
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 101 p.
Raátz Judit: Kommunikáció a vendéglátó- és az idegenforgalmi
szakképzés számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 145 p.
Raátz Judit: Kommunikáció. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 101
p.
Radó András: Üzleti kommunikáció. Gyöngyös, SZIE GMFK, 2002. 125 p.
Rakaczkiné Tóth Katalin: Interperszonális kapcsolat és kommunikáció a
tanár-diák szerep viszonylatban. Gödöllő, ASZI, 1992. 17 p.
Randall, Geoffrey: Márkázás a gyakorlatban [ford. Bohus Zsófia, Wilk
Andrea]. Budapest, Geomédia Szakkönyvek Kiadó, 2000. 238 p.
Reboul, Anne: A társalgás cselei bevezetés a pragmatikába [ford.
Gécseg Zsuzsanna]. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 210 p.
Richter, Erwin et al.: Így tanulnak beszélni a gyerekek [ford.
Kammerer Zsófia]. Budapest, Akkord Kiadó, [2003. 93 p.
Ries, Al: A pr tündöklése, a reklám bukása [ford. Sándor Judit].
Budapest, Geomédia Kiadó, 2005. 246 p.
Ries, Al: Pozicionálás: harc a vevők fejében elfoglalt helyért. [ford.
Doubravszky Júlia]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1997. 194 p.
Rivers, William L. Médiaetika [ford. Doubravszky Sándor, Jánossy
Ilona]. Budapest, Bagolyvár Kiadó, 1993. 366 p.
Robinson, Jeffrey: Manipulátorok: vásárló leszel, ha tetszik, ha nem
[ford. Gere István]. Budapest, Athenaeum Kiadó, 2001. 318 p.
Roebuck, Chris: Hatékony kommunikáció. Budapest, Scolar Kiadó, 2000.
96 p.
Rogers, Jenny: Befolyásolási képesség [ford. Borbás Andrea]. Budapest,
Scolar Kiadó, 2000. 94 p.
Róka Jolán [szerk.]: Média az ezredfordulón. Szeged, Szegedi
Tudományegyetem, 2000.
Róka Jolán: Kommunikációtan fejezetek a kommunikáció elméletéből és
gyakorlatából. Budapest, Századvég Kiadó, 2002. 152 p.
Rosenberg, Marshall B.: A szavak ablakok vagy falak erőszakmentes
kommunikáció. Budapest, Agykontroll Kiadó, 2001. 184 p.
Rosenberg, Marshall B.: Így is lehet nevelni és tanítani erőszakmentes
kommunikáció az iskolában és otthon [ford. Hanny Norbert]. Budapest,
Agykontroll Kiadó, 2005. 168 p.
Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Budapest, Typotex Kiadó, 2006. 259
p.
Rozványi Dávid: Reklám és társai. Budapest, BBS-E Kiadó, 2002. 112 p.
Rozványi Dávid: Titkos hadműveletek pénztárcánk ellen avagy A fekete
marketing könyve. Budapest, BBS-E Kiadó, 2000. 239 p.
Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve. Budapest, Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem: Marketingkommunikáció Alapítvány; 2000.
333 p.
Sándor Miklós et al. [szerk.]: Kommunikáció 2004 nemzetközi szakmai
tudományos konferencia anyaga [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Budapest, 2004. szeptember 15.] Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem, 2004. 324 p.
Sarkady Ildikó: Médiajogi írások. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2005.
299 p.
Sárközy Erika, Schleicher Nóra [szerk.]: Kampánykommunikáció.
Budapest, Akadémia Kiadó, 2003. 173 p.
Schuster, Martin: Művészetlélektan képi kommunikáció, kreativitás,
esztétika [ford. Balázs István]. Budapest, Panem Kiadó, 2005. 436 p.
Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára! Budapest,
ELTE Eötvös Kiadó, 2002. 366 p.
Shapiro, Daniel: Konfliktus és kommunikáció: át a konfliktuskezelés
labirintusán. Budapest, Soros Alapítvány, 1997. 374 p.
Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Budapest, Scientia Humana
Kiadó, 1994. 185 p.
Simon Attila, Vándor Ágnes [szerk.]: A gyufacímkétől az online
hirdetésig: a magyar reklám 25 éve, 1975-2000. Budapest, Geomédia
Kiadó, 2000. 184 p.
Sipos Lászlóné: Segédanyag a kommunikáció területeinek
tanulmányozásához. Szarvas, Szerző Kiadó, 2005. 88 p.
Smith, Susan: Kommunikáció az ápolásban vezérfonal az ápoló
önérvényesítő és felelősségteljes kommunikációjához [ford. Cholnoky
Péter]. Budapest, Medicina Kiadó, 2003. 369 p.
Subosits István: Beszéd és szocializáció: kommunikáció, interakció,
szociális gondozás. Budapest, Szociális Munka Alapítvány, 1996. 147 p.
Sugár Gusztáv: A néprádiótól a műholdas televízióig. Budapest, Ajtósi
Dürer Kiadó, 1994. 293 p.
Sugárné Kádár Júlia: A "hangos" kommunikáció fejlődése és szerepe a
korai szocializációban. Budapest, Scientia Humana Kiadó, 2001. 175 p.
Swaan, Abram de: A nyelvek társadalma: a globális nyelvrendszer.
Budapest, Typotex Kiadó, 2004. 258 p.
Szabó Beáta: Így beszéltek ti: Nyelvtani és nyelvhelyességi hibák a
kereskedelmi és közszolgálati rádióban, televízióban és az írott
sajtóban. Budapest, Pannónia Rádió Kft., 2005. 210 p.
Szabó D. Tamás: Médiatervezés a reklámban. Budapest, Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszék, 1997. 192 p.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon hogyan írjunk, hogy
megértsenek? hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? hogyan
levelezzünk, hogy válaszoljanak? Budapest, Kossuth Kiadó, 2002. 404 p.
Szabó Mária Helga [szerk.]: A jelnyelv helyzete a kutatásban, az
oktatásban és a mindennapi kommunikációban. Budapest, Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége, 2003. 121 p.
Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt [szerk.]: Szövegváltozatok a
politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest,
Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 565 p.
Szabó Márton [szerk.]: Az ellenség neve. Budapest, Jószöveg Műhely
Kiadó, 1998. 136 p.
Szabó Márton [szerk.]: Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi
értelmezések. Budapest: L'Harmatttan Kiadó, 2006. 277.p.
Szabó Márton [szerk.]: Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és
diszkurzív politikáról. Budapest, Scientia Humana Kiadó, 1997. 344 p.
Szabó Márton [szerk]: Beszélő politika: A diszkurzív politika
teoretikus környezete. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 240 p.
Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai: Elméletek és
elemzések. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2003. 309 p.
Szabó Márton: Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a
politikai tudásról. Budapest, Scientia Humana Kiadó, 1998. 388 p.
Szabó Márton: Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek
elméleti értelmezése. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2006. 236. p.
Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus,
retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról.
Budapest, Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1998. 241 p.
Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. Miskolc, Bíbor
Kiadó, 2002. 167 p.
Szász Ilma: A ponttól a mandaláig: a szimbológia vezérfonala.
Budapest, Mandala Art, 2000. 356 p.
Szávai Ilona [szerk.]: Tévé előtt védtelenül? Budapest, Pont Kiadó,
1999. 96 p.
Szécsi Gábor: A kommunikatív elme a nyelvi kommunikáció fogalmi
alapjai. Budapest, Áron Kiadó, 2003. 136 p.
Szécsi Gábor: Tudat, nyelv, kommunikáció vázlatok a kortárs analitikus
filozófia problémáiról. Budapest, Áron Kiadó, 1998. 130 p.
Székely László: Magyar sajtójog. Budapest, Magyar Újságírók Országos
Szövetsége: Bálint György Újságíró-iskola, 1997. 143 p.
Szeles Péter: Public relations a gyakorlatban. Budapest, Geomédia
Kiadó, 1999. 312 p.
Szilágyi Barnabás [szerk.]: Kommunikáció az egyén és a szervezet
tükrében. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főisk. Gazd. és Társadalomtudományi
Kar, 2004. 253 p.
Szitó Imre: Kommunikáció az iskolában. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó,
2003. 62 p.
Szőke-Milinte Enik: A kommunikációs kompetencia fejlesztése: az
általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és
gyakorlata. Piliscsaba, PPKE BTK, 2005. 130 p.
Szretykó György [szerk.]: Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern
társadalomban: a média- és a művelődésszociológia új aspektusai. Pécs,
Comenius BT, 2005. 253 p.
Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2002.
257 p.
T. Kiss Tamás [szerk.]: A szemtől-szembeni formációk kommunikációs
viszonyai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 1999. 383 p.
T. Kiss Tamás [szerk.]: Beszélő viszony: személyközi kommunikáció a
kultúraközvetítés gyakorlatában. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2005.
430 p.
Tallár Ferenc: Korlátozott szkepszis: A kommunikatív racionalitás
elméletéhez. Budapest, T-Twins: MTAK Lukács Archívum, 1994. 237 p.
Tannen, Deborah: Miért értjük félre egymást?: Kapcsolataink a
beszélgetési stíluson állnak vagy buknak. Budapest, Tinta Könyvkiadó,
2001. 221 p.
Tarnóczy Tamás: Az emberi üzenetváltásról. Budapest, MTA
Nyelvtudományi. Intézet, 1992. 57 p.
Terestyéni Tamás [szerk.]: Közszolgálatiság a médiában: ábránd vagy
realitás? Budapest, Osiris Kiadó, 1995. 136 p.
Terestyéni Tamás [szerk.]: Médiakritika: Tanulmányok a média kritikai
megközelítéseinek témaköréből. Budapest, Osiris Kiadó, 1997. 250 p.
Terestyéni Tamás (szerk.) Magyarországi médiumok a közvélemény
tükrében. Budapest, ORTT, 2002. 195 old.
Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig.
Budapest, Typotex, 2006. 348 old.
Tertinszky Edit: A rádióművészet mestere: Cserés Miklós dr. Budapest,
Tarsoly Kiadó, 2001.
Teusen, Gertrud: Anya, beszélgess velem! születés előtti kommunikáció
anya és gyermeke között [ford. Bognár Hedvig]. Pápa, Deák Kiadó, 2004.
78 p.
Thiel, Erhard: A testbeszéd többet árul el minden szónál [ford. Fürst
Anna]. Budapest, Magyar Könyvklub, 1998, 1997. 137 p.
Tilley, Robert: Telefonálás [ford. Gulázsi Aurélia]. Budapest, Cser
Kiadó, 2002. 160 p.
Toffler, Alvin: A harmadik hullám Budapest, Typotex Kiadó, 2001. 575
p.
Tomasello, Michael: Gondolkodás és kultúra [ford. Gervain Judit].
Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 259 p.
Tonge, Rob: A sikeres tanácsadó kézikönyve [ford. Sarlós Zsuzsa].
Budapest, Pepper Kommunikációs Ügynökség, 1999. 190. p.
Toscani, Oliviero: Reklám, te mosolygó hulla [ford. Veressné Deák Éva].
Budapest, Park Kiadó, 1999. 181 p.
Tóth Csaba, Török Gábor: Politika és kommunikáció: a magyar politika
napirend témái a 2002-es választások előtt. Budapest, Századvég Kiadó,
2002. 370 p.
Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai. Debrecen, Pedellus
Kiadó, 2002. 152. p.
Tóth Orsolya, Zentai István: A meggyőzés csapdái. Budapest, Typotex
Kiadó, 1999.
Tóth Orsolya, Zentai István: A meggyőzés csapdái: hibák és
visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Budapest, Typotex Kiadó, 2002.
233 p.
Tóth Tamás: Médiaerőszak. Budapest, Kossuth Kiadó, 2005. 223 p.
Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció látáskultúra, rajzkultúra, képi
látás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 214 p.
Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Budapest, Osiris Kiadó,
2004. 189 p.
Turi Gáborné: Anyanyelv, kommunikáció, viselkedéskultúra mezőgazdasági
gazdaasszony és a képesített mezőgazdasági gazdaasszony szakképesítés
tankönyve. Budapest, ASZI, 1998. 153 p.
Udvarhelyi Margit: Ismeretek az emberi kommunikációról. Győr,
SZIF-Universitas, 2001. 144 p.
Ungvári Zrínyi Imre: Dialógus, Interpretáció, Interakció: közelítések
a kultúra kommunikatív értelmezéséhez. Marosvásárhely, Mentor Kiadó,
2005. 145. p.
Vályogos Győző: Marketing és üzleti kommunikáció. Budapest, ING
Biztosító Rt 2005.
Varga Domokos György: Elsőkből lesznek az elsők: A magyar média
metamorfózisa. Budapest, LKD Bt., 2001.
Varga I. Erika: Kommunikációs feladatgyűjtemény. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó, 2004. 87 p.
Varga Katalin [szerk.]: Szuggesztív kommunikáció a szomatikus
orvoslásban. Budapest, Országos Addiktológiai Intézet, 2005. 445 p.
Varga Katalin: Szöveg és tartalom az információs társadalomban:
módszerek és lehetőségek az információ minőségi szelektálására. Pécs:
PTE FEEFK, 2005. 164 p.
Vásárhelyi Mária: A szavak elviselhetetlen könnyűsége. Budapest, Irod.
Kft., 2004. 270 p.
Vásárhelyi Mária: Újságírók, sajtómunkások, napszámosok. Budapest, Új
Mandátum Kiadó, 1999. 148 p.
Vass Csaba: Hatalom, szakralitás, kommunikáció. Budapest, Kölcsey
Intézet, 2005. 338 p.
Vass György: Kommunikáció - retorika a közszolgálatban. Budapest, Unió
Kiadó, 2001. 238 p.
Vass Henrik, Zalai K. László: A tájékoztatás intézményrendszere és
munkásmozgalmi elitje, 1944-1948. Budapest, Trifer Kiadó, 1991. 129 p.
Vaszari András: Politikai marketing. Budapest, Bestseller 21 Kiadó,
2001.
Vetró Ágnes: A televízió és a gyermek. Budapest, Animula Egyesület,
1991. 87 p.
Vincze Lajos [szerk.]: Kommunikációkultúra. Budapest, ZMNE, 2004. 199
p.
Vogrinc, Joze: A tévénéző [ford. Potoczki Klára]. Budapest, Pont
Kiadó, 2001. 158. p.
Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Budapest, Szemimpex Kiadó,
1994.
Woolfson, Richard: Gyermekünk testbeszéde: "mit is jeleznek valójában
kisbabánk vagy gyermekünk mozdulatai?" [ford. Nagy Imre]. Budapest,
Trivium Kiadó, 1999. 126 p.
Yadin, Daniel L.: Hatékony marketingkommunikáció [kézikönyv
marketing-szakembereknek] [ford. Simon Péter]. Budapest, Geomédia
Kiadó, 2000. 259 p.
Z. Karvalics László - Andreides Gábor: Az MTI története (1945-48).
 Budapest, Napvilág Kiadó, 2006.  148.p.
Z. Karvalics László, Kiss Károly [szerk.]: Információáramlás a kora
újkorban. Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. 194 p.
Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése. Budapest,
Infonia-Aula Kiadó, 2002. 163 p.
Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe. Budapest,
Gondolat Kiadó, 2004.
Z. Karvalics László: Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről.
Budapest, Prím Kiadó, 2000. 296. p.
Z. Karvalics László: Információ, társadalom, történelem (válogatott
írások). Budapest, Typotex Kiadó, 2003. 264.p.
Zeff, Robbin Lee, Brad Aronson: Reklám az Interneten [ford. Dóczy
Balázs]. Budapest, Geomédia Kiadó, 2000. 447 p.
Zentai István: Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi
gyakorlatban. Budapest, Medicina Kiadó, 2006. 266 p.
Zrinszky László: A kommunikáció. Pécs, JPTE, 1994.
Zrinszky László: Fejlesztő kommunikáció és kommunikációfejlesztés
pedagógiai és andragógiai kommunikációelmélet. Pécs, PTE FEEFK, 2005.
303 p.
Zseni Annamária: Kommunikációs stratégiák a pszichiátriai betegek
kezelésében és gondozásában. Budapest, Egis CNS Club, 2005. 20 p.
Zsolt Péter: Kommunikációelméletek diszciplínái. Vác, EU-Synergon
Kft., 2004. 221 p.
Zsolt Péter: Médiaetika - Szakmai etikák. Budapest - Vác, Eu-Synergon
Kft., 2006. 289 p.
Zsolt Péter: Médiaháromszög: a modern tömegkommunikáció szerveződése.
Vác, Eu-Synergon Kft., 2000. 229 p.
Zsolt Péter: Tömegkommunikációs elméletek - Politika pszichológia
gyakorlatok. Budapest - Vác, Eu-Synergon Kft., 2004. 213 p.
30