2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL 8 SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL 8 SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER

DESCARGAR PDF

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE
ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C.
Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim
öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri
almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci: Veli:
Adı Soyadı: Adı Soyadı:
Tarih ve İmza: Tarih ve İmza:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra No
Dersin Adı
Haftalık Ders
Saati
Seçilecek Ders ve Saati
1
Kur’an-ı Kerim (4)
2
2
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
2
3
Temel Dinî Bilgiler (2)
2
4
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
2
5
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
2
6
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
2
7
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
2
8
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
2
9
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
2
10
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
2
11
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
2
12
Yabancı Dil (Almanca)(4)
2
13
Yabancı Dil (Arapça)(4)
2
14
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
2
15
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
2
16
Yabancı Dil (Diğer)(4)
2
17
Bilim Uygulamaları (4)
2
18
Matematik Uygulamaları (4)
2
19
Çevre ve Bilim (1)
2
20
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
2
21
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
2/(4)
22
Müzik (4)
2/(4)
23
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
2/(4)
24
Zekâ Oyunları (4)
2
25
Medya Okuryazarlığı (1)
2
26
Düşünme Eğitimi (2)
2
*
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez
alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
*
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders
için X işareti konulacaktır.
*
Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden
birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4 saat seçildiği ilgili
sütunda belirtilecektir.